İzmir Mesane Taşı Ameliyatı

Mesane Taşı Ameliyatı

İzmir Mesane Taşı Ameliyatı

Mesane taşı, kendini çok rahat bir şekilde ifade edebilen ve ortaya koyabilen hastalıklar arasında yer almaktadır. Mesane taşları genellikle kendiliğinden ortaya çıkmayan ve bir hastalık ya da böbreğin durumuna bağlı olarak başka durumlardan kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.

Prostat büyümesi, prostat kanseri gibi hastalıkların yanı sıra böbrek taşlarının da mesaneye düşmesiyle mesane taşına neden olabilmektedir. Mesane taşları günümüzde hızlı bir şekilde teşhis edilip ilaçlar ya da cerrahi yöntemler kullanılarak hastalığın tedavisi hızlı bir şekilde sağlanmaktadır.

Mesane Taşı Ameliyatı ise kapalı ve açık ameliyat şeklinde uygulanmaktadır.

Kapalı mesane taşı ameliyatı, hastanın alt idrar yolundan girilerek uygulanır ve taş oluşumuna neden olan mesanedeki hastalıklarda da düzelme gerçekleşir.  Açık mesane taşı ameliyatı, mesane taşı eğer büyükse açık ameliyat şeklinde gerçekleştirilir.

İzmir Mesane Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:Mesane Taşı Ameliyatı
Prosedür:
Mesane içerisindeki taşlar genellikle kapalı olarak girilerek kırılır,bazen çok sayıda veya çok büyük taşlar varsa karın alt bölgesine küçük bir kesi yapılarak taşlar çıkarılır
Süre:1 Saat
Hastanede Kalma Süresi:1 Gün
Anestezi:Genel veya spinal anestezi
İyileşme Zamanı:2-3 Gün
İşe (Okula) Dönüş:7-10 Gün
Yara İzleri:Açık ameliyat yönteminde evet
Ağrı Süresi:24-48 Saat

Mesane taşlarının tedavisinde açık ve kapalı ameliyat yöntemleri mevcuttur ancak cerrahi 
teknolojinin gelişmesi, cerrahi izlerin olmaması ve normal hayata dönüş süresinin kısalığı sebebi ile
 kapalı ameliyat daha çok tercih edilir. Ameliyatın açık veya kapalı yapılması kararı genelde taşın 
büyüklüğüne bakılarak verilir.

Eğer hastada ameliyat gereken bir prostat büyümesi ve beraberinde 
büyük bir mesane taşı varsa, bu hastalar genellikle açık ameliyatla tedavi edilebildiği gibi yeni
 gelişen lazer teknolojileri ile kapalı veya robotik sistemler ile beraber yarı açık gibi de
yapılabilmektedir. Ancak endoskopik (kapalı) mesane taşı ameliyatı en sık tercih
 edilen yöntemdir. Operasyon genel anestezi veya spinal anestezi ile yapılabilir. Hangi yöntemin seçileceği, hekimler
 tarafından karara bağlanır.

Temelde endoskopik aletler kullanarak hastanın idrar yoluna girilerek idrar torbasına ulaşılır. Bu
 noktadan sonra da mekanik veya lazer kullanılıp taş kırma işlemi yapılarak, taş parçaları
 dışarı çıkarılır. Genelde ameliyat sonrası hastaya sterilizasyon ve idrar kolaylığı sağlamak için bir 
sonda takılır.

Hasta bir gece hastanede gözlem altında kalır ve aksi bir durum olmadığı sürece 1 ile 2
 gün içinde taburcu olur. Hastaların iyileşme süresi oldukça hızlı ve hayata dönmeleri de aynı
 şekilde hızlıdır.

Perkütan sistolitotripsi, tercih edilen bir başka mesane taşı tedavisi yöntemidir. Cilt yüzeyinden 
içeri iğne yardımı ile girilerek bu delik genişletilir ve mesane içine girecek bir tüp yerleştirilir. Tüpün 
içinden ilerletilen kamera içerisinden geçirilen taş kırıcılar ile taşlar kırılarak dışarı alınır.

Mesane taşı, genelde prostat büyümesi olan erkeklerde görülebildiği gibi, mesane
 fonksiyonlarını bozan sinir sistemi hastalıklarında veya belirli bir neden olmaksızın da
 görülebilmektedir.

Enfeksiyon, kanama gibi sorunlara yol açabilmesi nedeniyle tedavi edilmesi
 çoğunlukla zorunlu bir sorundur. Aksi halde böbrek fonksiyonları üzerinde ciddi etkileri olabilir.

Mesane Taşı Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Mesane taşı farklı nedenlerle oluşabilir. Böbrekten mesaneye düşen taşların normalde mesaneden de düşürülmesi beklenir ancak mesane çıkımında tıkanıklık varsa mesanede kalarak büyüyebilir veya yine mesane tıkanıklığına bağlı olarak biriken idrar nedeniyle zamanla taş oluşabilir. Bazen hastalar kalıcı sonda ile yaşamak zorunda kalabilirler ve zamanla bu sondanın etrafında kristaller birikerek taş oluşumuna neden olabilir. 
 • Taş oluşumunun engellenmesi için bazı şeyler yapılabilir. Bunlar bol sıvı alınması, tuz ve proteinli gıdaların sınırlanması olabilir. Ayrıca fiziksel aktiviteyi kontrol etmek de olabilir.  
 • Bir mesane taşı, idrar kesesi içinde oluşan katı bir kütle veya mineral ve organik parçacık kümesidir. Herhangi bir semptom göstermeden mesanede kalabilir veya idrara çıkmayı engelleyecek kadar büyüyebilir.
 • Mesane taşları, idrardan elde edilen kalsiyum fosfat, kalsiyum oksalat ve sistin gibi birçok farklı maddelerden oluşabilir.
 • Mesane taşlarının bazıları hiçbir semptom göstermeden yaşam boyu mesanede kalır, ancak daha büyük taşlar hastaları daha sık ve daha fazla ağrılı idrar yapmaya zorlayabilir. 
 • Bir kişinin idrar sıklığı, hematüri (kanlı idrar), dizüri (idrar yaparken ağrı) veya pelvik ağrı varsa, ameliyat gerekli olabilir. Son kararı hekimler vermektedir.
 • Mesane taşı ameliyat yöntemi genellikle taşın büyüklüğüne, sayısına, beraberinde başka hastalık olup olmamasına göre değişir. 
 • Kapalı yöntemlerde idrar kanalından girilerek kırılabileceği gibi, bazen göbek altından küçük bir delik açılarak da kapalı olarak alınabilir. Ancak çok sayıda taş varsa veya taş çok büyükse, beraberinde açık prostat ameliyatını gerektirecek kadar büyük bir prostatı da varsa açık olarak da alınabilir. 
 • Mesane taşları vücuttan doğal olarak atılabilir. Eğer doğal yollardan atılmazsa dayanılmaz ağrılara neden olabilir.
 • Mesane taşı ameliyatı için genellikle hastanın belden aşağısı uyuşturularak anestezi işlemi yapılır ancak anestezi uzmanının görüşüne göre bazen de genel anestezi ile uyutulması tercih edilebilir
 • İzmir mesane taşı ameliyatı ortalama 1 ila 2 saatte tamamlanmaktadır. Süre mesane taşının boyutuna, ek olarak bir işlemin yapılmasına ve hastamızın genel sağlık durumun göre değişmektedir. Geliştirilen cerrahi teknikler sayesinde başarı oranları da artmaktadır.
 • Ameliyat sonrası bir süre idrarda yanma kanama gibi geçici sorunlar görülebilir ancak bol sıvı alımı ve bazı rahatlatıcı ilaçlar ile çabuk düzelme sağlanır. 

Mesane Ameliyatı Sonrası Kaç Günde İyileşir?

Yapılan ameliyatın türü, hastanın genel sağlığı ve iyileşme süreci, ameliyattan sonra mesanenin iyileşme süresini etkileyebilir. İyileşme sürecinin uzunluğu kişiden kişiye değişir.

Bir sistoskopi veya diğer küçük mesane ameliyatlarından iyileşme genellikle sadece birkaç gün sürer. Mesane rekonstrüksiyonu gibi daha karmaşık prosedürlerden sonra iyileşme birkaç hafta hatta aylar alabilir. Hastalar ağrı, rahatsızlık hissedebilir ve idrar yapmakta zorlanabilirler. Birkaç gün boyunca bir kateter de bırakılabilir.

Mesane Taşı Böbreğe Zarar Verir mi?

Mesane taşı eğer böbrekten mesaneye düşmüş ve önünde tıkayıcı bir engel yok ise normal şartlarda düşmesi beklenir, ancak prostat büyümesi veya idrar kanalında darlık gibi nedenlerle düşürülemeyebilir. Bazen de kalıcı idrar sondasına bağlı veya mesanede devamlı fazla miktarda artık idrar kalmasına bağlı olarak gelişen enfeksiyonlar da mesane taşı oluşumuna yol açabilir.

Mesane taşının normalde böbrek yetmezliğine yol açması beklenmez ancak  idrarın rahat boşaltılmasını engelleyecek kadar büyürse veya sık enfeksiyonlara neden olup bu enfeksiyonlar böbreğe kadar ulaşırsa böbreklere zarar verebilir.

Mesane taşları küçükse, belirgin bir şikayete yol açmıyorsa bazen takip edilebilirler ancak enfeksiyon, kanama, idrarda ağrı, yanma gibi şikayetlere neden oluyorsa çoğunlukla kapalı yöntemle olmak üzere ameliyat edilmeleri gerekir.

İzmir’de Mesane Taşı Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Mesane taşı ameliyatı fiyatları, yapılacak ameliyatın türüne, ameliyat olacağınız hastaneye ya da doktorun uzmanlığına göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden net bir fiyat vermemiz doğru olmayacaktır.

İzmir’de mesane taşı ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorumuza danışabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Mesane Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu ameliyatta sırasında doktorlar mesaneye bir iğne yardımıyla girmektedir. Sonrasında açılmış olan bu delik genişletilerek mesane içine girecek biçimde bir tüp yerleştirilmektedir. Tüpün içerisinden özel aletler ile girilerek taşlar kırılmaktadır. Sonrasında ise parçalanan bu taşlar vücuttan dışarı çıkartılmaktadır. Bu ameliyat genel anestezi ya da spinal anestezi altında yapılabilmektedir. Ancak genel olarak genel anestezi kullanılmaktadır. Bunun sebebi; ameliyat anında hastanın hiçbir şey hissetmemesini sağlamaktır.

Kapalı Mesane Taşı Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Tüm mesane ile ilgili işlemleri alanında uzman olan ürologlar yapmaktadır. Bu işlem de bir ürolog ve bir radyolog tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel olarak iki ile üç saat arası sürmekte olan bir işlemdir. Böbrek taşı ameliyatlarında geleneksel açık cerrahi yöntemleri, endoskopik taş ameliyatlarına kıyasla daha fazla kanama ve enfeksiyon riski taşımaktadır. Dolayısıyla kapalı mesane taşı ameliyatlarının çok daha kolay ve risksiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Mesaneye Düşen Taş Ağrı Yapar Mı?

Mesane taşları her hastada belirtiye sebep olmayabilmektedir. Bunun aksine bazı hastalarda da çok fazla belirtiye neden olabilmekte olan bir rahatsızlıktır. Hastalarda yaygın biçimde görülen belirtiler; idrar yaparken yanma ve ağrı hissi, idrarda açık ya da koyu renkte kan görülmesi, idrar yaparken zorlanma biçiminde sıralanabilmektedir. Bazı hastalarda ağrı hissettirdiği de bilinmektedir. Ancak her mesane taşının ağrıya sebep olacağını söylemek doğru olmayacaktır.

Kaynakça:

https://www.nhs.uk/conditions/bladder-stones/treatment/

Ural, O. Ğ. U. Z., Şenocak, Ç., Cengiz, K. A. R. A., Bozkurt, Ö. F., & Ünsal, A. (2009). Genç sağlıklı erkekte dev mesane taşı: olgu sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 62(4), 183-185.