İzmir Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

İzmir Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

Radikal Prostatektomi, prostat kanseri tanısı almış kişilerde prostat bezinin tamamı ve seminal
 veziküller ile tümörden etkilenen dokuların çıkarılmasına verilen işlemdir.

Hastalığın evresine göre
 çevresindeki lenf bezlerinin de temizlenmesi gerekebilir. Bu operasyon sırasında genel anestezi
 tercih edilir.

Prostat kanseri özellikle kanda bakılan PSA molekülünün daha yaygın kullanılmaya başlaması ile 
birlikte geçmiş yıllara göre daha erken evrede yakalanmakta, bu da hastalıktan tamamen kurtulma 
şansını ciddi derecede arttırmaktadır.

Radikal prostatektomi özellikle erken evre hastalıkta
 yapılabileceği gibi, çevreye yayılmış, lenf bezlerine sıçrama yapmış hastalarda da başarılı sonuçlar
 vermektedir.

Son yıllarda diğer organlara sıçramış (metastaz) ancak yaygın metastazı olmayan 
hastalarda da başarı ile uygulanabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Hastalığın evresi, ameliyat
 patoloji sonucu ve ameliyat sonrası PSA değerlerine göre hastaya radyoterapi (ışın tedavisi) ve
hormonal tedaviler de eklemek gerekebilir.

Açık prostatektomi ve robotik olarak yapılabilen bu ameliyatta da kapalı ameliyat yolu olan robotik radikal 
prostatektomi daha sıklıkla tercih edilir.

Bunun en büyük nedenleri;

  • Daha az kan kaybı olması,
  • Taburcu süresinin daha kısa olması,
  • Ağrı katsayısı ve sıklığının daha az olması,
  • İdrar kontrolünün 
kolaylığı,
  • Cinsel yaşama hızlı dönüş olarak sayılabilir. Bugün tüm dünyada robotik radikal
 prostatektomi yaygın olarak uygulanmaktadır.

Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi
Prosedür:
Prostat Kanseri nedeniyle ya karın alt bölgenize kesi yapılarak ya da laparoskopik veya robotik gibi kapalı yöntemlerle prostat bezi ve çevresindeki erkeklik bezleri çıkarılır.
Süre:3-4 Saat
Hastanede Kalma Süresi:2-3 Gün
Anestezi:Genel anestezi
İyileşme Zamanı:2-3 Gün
İşe (Okula) Dönüş:2-4 Hafta
Yara İzleri:Evet
Ağrı Süresi:24-48 Saat

Radikal prostatektomi; prostat kanseri olan hastalarda, prostat bezini ve etrafını saran dokuları çıkarmak için yapılan ve hastanın kanserden kurtulmasını sağlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Radikal prostatektomi yapılmadan önce doktorlar ilk olarak prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmek için çalışmalar yapar.

Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, bir cerrah birçok prostat kanseri yavaşça büyüdüğü için ameliyattan önce başka seçenekler de kişiye sunabilir ancak bunların kesin bir çözüm olup olmadığı belli değildir. Son aşamada ameliyata ihtiyaç duyulur.

Ameliyatla tedavide yüksek sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Prostat tedavisinde pek çok yönteme başvurulabilmektedir. Önemli olan hastalığın hızlı teşhis ve tedavisidir.

Açık ameliyatta kesik açılır ve bu kesiğin içersinden prostat ve veziküller çıkarılıp, mesane kanalı ile 
idrar yolu birleştirilir. Kapalı cerrahide ise karnın içine plastik kanüller yerleştirilip bu kanüller
 sayesinde prostatı çıkarmak için gerekli aletler karın içine yerleştirilerek işlem yapılır.

Yaşam boyu kontrolleri gerektiren ciddi bir hastalıktır, ve düzenli olarak Üroloji hekiminizin kontrolünde olmanızı gerektirir.

Radikal Prostatektomide Neler Çıkarılır?

Radikal prostatektomide, prostat bezinin tamamı ve çevresindeki bazı dokular cerrahi olarak çıkarılır. Prostat bezi rektumun önünde yer alır ve ameliyat sırasında cerrah prostata erişmek için karında veya perinede küçük bir kesi yapar. 

Ameliyat sırasında, kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için yakındaki lenf düğümlerini de çıkarmak mümkündür. Açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik yardımlı cerrahi, prosedürü gerçekleştirmek için tüm seçeneklerdir. Hastanın durumu ve cerrahın tercihi hangi yaklaşımın uygulanacağını belirleyecektir.

Radikal Prostat Ameliyatı Sonrası Sonda Ne Zaman Çıkar?

Prostat kanseri nedeniyle yapılan radikal prostatektomi ameliyatı sonrası karın içerisine yerleştirilen dren sorun olmadığı taktirde 2-3 gün, mesaneye yerleştirilen sonda ise 5-7 gün içerisinde çıkarılır.  Ortalama 3 ila 4 hafta sonra hasta günlük hayatına dönebilir.

Ayrıca 2 ila 3 hafta boyunca karnında veya testisleri ile anüs arasındaki bölgede ağrı veya rahatsızlık hissedebilir. Ameliyat sonrasında ortaya çıkabilecek idrar kaçırma ve sertleşme bozukluğunun tedavisi için hekiminiz size ayrıca bilgi verecektir.

Hastanın karın bölgesine atılan dikişler ortalama 10-14 gün arasında çıkarılır ancak ortalama 5-7 gün sonra o bölgeyi ovalamadan duş alınabilir.

İzmir’de Radikal Prostatektomi Fiyatları Ne Kadar?

İzmir’de prostat kanserinde radikal prostatektomi ameliyatı fiyatları ameliyatın türü, hastane ya da doktorun uzmanlığına göre değişiklik göstermektedir.

İzmir’de prostat kanserinde radikal prostatektomi ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Radikal Prostatektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Açık prostat kanseri ameliyatlarının süreleri hasta ile ilgili pek çok faktöre göre değişiklikler gösterebilmektedir. Hastanın kilosu, tümörün boyutu ve konumu, lenf nodu diseksiyonu gerekliliği gibi daha pek çok faktör ameliyat sürelerini ciddi oranlarda değiştirmektedir. Bunlar dışında ameliyatı gerçekleştiren cerrahın tecrübesi de cerrahi müdahalenin süresini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ancak bu ameliyat ortalama olarak 2 ya da 3 saat süren cerrahi müdahaledir.

Radikal Prostatektomi Ameliyatı Sonrası PSA Kaç Olmalı?

Açık ameliyat sonrasında PSA değeri oldukça önemlidir. Radikal prostatektomi ile ilgili olarak, anahtar faktör, PSA’nın tespit edilemez olarak kabul edilmesi için 0,1 ng/mL’nin altında olması gerekmektedir. Aksi bir durumda, kurtarma tedavisi uygulanmalıdır. Dolayısıyla hem hastaların hem de doktorların ameliyat sonrasında iyileştim ya da iyileşti düşüncesine girmeden kontrolü elden bırakmaması gerekmektedir. PSA seviyesinin artması kişi için oldukça ciddi bir durumdur ve rahatsızlığın tekrarlanmasına sebep olabilmektedir.

Radikal Cerrahi Ne Demek?

Radikal cerrahi, önemli bir hastalığı, hatta genel olarak kanseri, yok etmek için hastalığın bulunduğu doku ve hastalığın bulunabileceği çevre dokuyu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen cerrahi girişimdir. Radikal cerrahi yapılabilen pek çok kanser türü ve bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bunlara; radikal mastektomi, radikal diseksiyon, radikal ampütasyon, radikal rektum cerrahisi gibi işlemler örnek verilebilmektedir. Tüm ameliyatların hastalığı farklı olsa dahi hepsinin ana amacı aynıdır.

Kaynakça:

https://www.ucsfhealth.org/treatments/radical-prostatectomy

Şahin, H., & Deliktaş, H. (2015). Yüksek Risk Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi ve Lenfadenektomi: Cerrahi Teknik, Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar. Üroonkoloji Bülteni, 14, 113-119.