Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatları 2024

Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatları 2023

Böbrek taşı kişinin hem yaşam kalitesini hem de zamanla böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilecek ciddi bir sağlık sorunudur. Görülme sıklığı; ırk, diyet, genetik faktörler ve yaşanılan çevreye göre değişkenlik göstermekle beraber %1-20 arasında rakamlar belirtilmektedir. Çeşitli nedenlerden ötürü böbreklerimize yerleşebilen taşlar, ağrıya neden olarak kişinin yaşam konforunu ciddi anlamda bozabilmektedir. Yaşam tarzınızın, beslenme alışkanlıklarının ve hatta genetik yapınızın da bu hastalıkta önemli faktörler olduğunu belirtmekte fayda var.

Oluşumunda rol alan pek çok etken olmasına rağmen kesin neden tam olarak bilinmemektedir ancak genetik yatkınlık, bu taşların oluşumundaki en önemli risk faktörü diyebiliriz. Böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan kişilerin birinci derece akrabalarında yüzde 10 ila 40 arasında değişmekte olan oranlarda taş hastalığı vardır. Bunların dışında sıcak iklime sahip bölgelerde daha sık görülen bu rahatsızlık coğrafi faktörlerin de etkili olduğunu göstermiştir.

Bir diğer etken ise beslenme alışkanlığıdır. Fazla miktarda protein ve tuz tüketimi, lifli gıdalardan fakir bir diyet uygulanması, taş rahatsızlığının riskini artırıyor. Aynı zamanda günlük tüketilen su miktarı azaldıkça böbrek taşı riski de aynı miktarda artmaktadır.

Hiperparatiroidizm gibi metabolizma hastalıkları, gut hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, geçirilmiş bazı bağırsak ameliyatları ve bazı ilaçların uzun süre kullanımı böbrek taşı hastalığına neden olan önemli faktörlerdendir.

Cinsiyet faktörü olarak erkekler, kadınlardan üç kat daha fazla risk görülmesine karşın çocukluk yaşlarında hastalık iki cinste de aynı oranda görülmektedir.

İzmir böbrek taşı ameliyatı fiyatları 2023 , taşın hangi bölgede bulunduğu, büyüklüğü, hangi ameliyat yönteminin kullanılacağı, vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma uygulanacaksa kaç seansta düşürüleceği ve hekimin bu alandaki deneyimi böbrek taşı ameliyatı 2023 fiyatları konusunu etkilemektedir. 5 mm ve üzeri taşların kendiliğinden düşme olasılığı çok düşük olduğu için ameliyat gerekli görülebilir.

İzmir Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Çoğu böbrek taşları düşme eğilimi göstermektedir. Düşme eğilimi gösteren taşların ilk tedavi yöntemi izlemektir. Taşın düşme oranı, büyüklüğüne bağlı olup 4 mm altındaki taşların düşme olasılığı yüzde 80 görülürken, 5 mm üzerindeki taşların düşme olasılığı daha düşük olarak görülmektedir. 2023 Böbrek taşı ameliyatı fiyatları etkileyen yöntemler şu şekildedir;

  • Vücut dışından gönderilen ses dalgaları ile taş kırma (ESWL): Tüm tedavi yöntemlerinde olduğu üzere bu tedavi yönteminde de taşın büyüklüğü, şekli, tipi ve yeri tedavide önemli rol oynamaktadır; genelde hastanın böbreğinde uygun yerleşimdeki 2 santime kadar olan taşların ve üst idrar yolu taşlarında ise 1 cm’den daha küçük taşlarda uygulanabilmektedir. İşlem esnasında anesteziye gerek duyulmaz ve hastaların ilk tercihi olur. Bu tedavi yönteminin dezavantajları ise; kırılan taş ufak parçalara ayrılır ve idrar yolu ile vücuttan dışarıya atılması gerekir. Bu süreç de hasta ağrı duyabilir ve bazen kırılan taş parçaları alt idrar kanalında birikme yapabilir. Taşın kırılması için birden çok seans yapılabilir. Fakat üç seansta taş kırılmaz ise daha fazla denenmeden başka tedavi yöntemi düşünülmelidir.
  • Açık Böbrek taşı ameliyat: Diğer tedavi yöntemleri keşfedilmesi ve yaygınlaşması nedeni ile çok nadir uygulanan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Fakat bununla birlikte aşırı büyük ve böbreğin tüm toplayıcı sistemine etki eden komplike taşlarda hala tercih edilebilmektedir.
  • Endoskopik üreter taşı ameliyatları (URS): Böbrekten ayrılıp üreter ismi verilen kanala girmiş taşların tedavisinde ilk tercih arasında yer alıyor ve uygulanıyor. Genel anestezi yapılarak herhangi bir kesme işlemi yapılmadan idrar yolundan girilip taşa ulaşılır ve taş lazerle kırılır ya da dışarıya alınır. Hastaların çoğu ameliyat sonrası aynı gün taburcu edilip bir gün sonra da normal yaşantılarına dönebilmektedir.
  • Laparoskopik ameliyatları: Bel bölgesinden 10 mm ölçeğinde kesikler açılarak, laparoskopik ekipmanları ile gerçekleştirilen kapalı bir ameliyat türüdür. Açık ameliyata göre vücut doku bütünlüğü bozulmadığı için, hastada daha az ağrı görülür ve ameliyattan bir gün sonra hasta günlük yaşamına dönebilir ancak günümüzde endoskopik ameliyatların çok gelişmesi nedeniyle nadiren ihtiyaç duyulur hale gelmiştir.
  • Kapalı böbrek taşı ameliyatları (Perkütan Nefrolitotomi): Özellikle böbrek içerisinde ESWL yapılmayacak kadar büyük taşların veya ESWL ile kırılamayan taşların tedavisinde uygulanmaktadır. Röntgen kontrolü ve genel anestezi yapıldıktan sonra, böbrek hizasındaki sırt bölgesinde yapılan 1 cm lik kesik ile böbreğe iki ucu açık ince bir tüp yerleştirilir. Bu tüple yerleştirilen özel ekipmanlar sayesinde taşlar çıkarılıyor. İyileşme sürecinin hızlı olduğu bu yöntemde ameliyat sonrası hasta, açık ameliyat sonrasına göre çok daha rahat geçiriyor. Hastaların büyük çoğunluğu ameliyattan sonra bir iki gün içerisinde taburcu edilmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatını Devlet Hastanesi Karşılıyor Mu?

Devlet hastaneleri ve üniversitelere bağlı Eğitim Araştırma Hastanelerinde böbrek taşı ameliyatları yapılmaktadır. Fakat hastanede bulunan ekipman hangi ameliyat seçeneğine izin veriyorsa o ameliyat seçeneği uygulanmaktadır. Hastaneden bulunan hekimin deneyimi de yöntem seçiminde etkili olacaktır. Daha detaylı bilgi almak için MHRS üzerinden ilgili bölüme randevu almanız önerilmektedir.

SGK Böbrek Taşı Ameliyatını Karşılıyor mu?

SGK’nın böbrek taşı ameliyatlarını karşılama durumu, ameliyatın yapılacağı hastanenin türüne göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, özel hastaneler durumlarda ilave ücret talep edebilir. Bu nedenle, ameliyat öncesi detaylı bir bilgi almak için hastaların doğrudan ilgili hastane ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Hastaların, ameliyat planlaması yapmadan önce bu konuda kesin ve net bilgilere ulaşmaları büyük önem taşır. Bu, beklenmedik mali yükümlülüklerle karşılaşmamak için kritik bir adımdır. Aynı zamanda, SGK’nın güncel politikaları ve kapsam dışı tutulan hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmayı sağlar. Özetle, SGK’nın böbrek taşı ameliyatlarını karşılama politikası, hastanenin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu yüzden, herhangi bir ameliyat planı öncesinde, ilgili hastane ile iletişime geçmek en doğru yol olacaktır.

Özel Hastane Fiyatları Nelere Göre Değişir?

Özel hastanelerde böbrek taşı ameliyatı fiyatları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk olarak, taşın büyüklüğü ve yerleşim yeri ameliyatın karmaşıklığını ve süresini belirler. Bu durum, doğrudan maliyeti etkileyebilir. Ayrıca, hastanın genel sağlık durumu ve yaşının ameliyat üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Sağlıklı bir bireyde ameliyat süreci daha hızlı ve sorunsuz ilerleyebilirken, mevcut sağlık sorunları ameliyatın zorluğunu artırabilir.

  • Ameliyat yöntemi ve seans sayısı, maliyet üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
  • Anestezi türü ve durumu, operasyonun maliyetini önemli ölçüde değiştirebilir.
  • Ameliyatın yapıldığı merkezin teknik altyapısı ve sunduğu imkanlar, fiyatlandırmada belirleyici faktörlerdendir.

Bunların yanı sıra, her hastanenin kendi belirlediği fiyat politikası ve operasyon türüne göre değişen ücretler, böbrek taşı ameliyatının maliyetini etkiler. Hastanenin lokasyonu da, bölgesel ekonomik koşullara bağlı olarak fiyat farklılıklarına yol açabilir. Ameliyatın zamanlaması ve hastanede geçirilen süre gibi faktörler de maliyeti artırabilir. Özetlemek gerekirse, özel hastanelerde böbrek taşı ameliyatı fiyatları, birçok değişkene bağlıdır ve hastaların, planlama aşamasında bu faktörleri dikkate alması önerilir.

Özel Hastanede Böbrek Taşı Ameliyatı 2024 Fiyatları?

Gelişmekte olan sağlık sektörü tedavisi mümkün olan bütün hastalıklara çare olmaya devam ediyor. Özel hastanelerde gelişmiş ekipmanlar ve deneyimli uzman doktorlar sayesinde böbrek taşı ameliyatında çeşitlilik görülmektedir. Özel hastanede böbrek taşı ameliyatı için randevu alıp hekiminiz ile görüşmeniz gerekmektedir. Seçeceğiniz yöntem, taşın bulunduğu yer ve taşın büyüklüğü fiyatı etkileyecektir. Aynı zamanda özel sağlık sigortanız var ise bu da ödeyeceğiniz ücrette etkili olacaktır.

Kaynakça:

https://www.pristyncare.com/cost/kidney-stones/