Böbrek Taşı Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Böbrek Taşı Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Böbrek taşı ameliyatı kaç saat sürer sorusu pek çok hastanın aklında olan ve hasta yakınlarının da merak ettiği bir sorudur.

Bilindiği gibi böbrek taşı ameliyatı genel anestezi altında yapılmakta olan bir ameliyattır. Bireyden bireye ameliyat süresi de değişiklik göstermektedir.

Hastanın durumuna, taşın ne kadar büyük olduğuna ve konumuna ya da cerrahın tecrübesine göre ameliyat süresi değişmektedir.

Ameliyat anında herhangi beklenmedik bir durum gerçekleşmezse ameliyatın ortalama 2-3 saat arasında sona ereceği söylenmektedir. Böbrek taşı ameliyatı kaç saat sürer sorusunu bu biçimde cevap mümkündür.

Böbrek Taşı Ameliyatı Nedir?

Akıllarda olan böbrek taşı ameliyatı kaç saat sürer sorusunu yanıtlamadan önce ameliyatın nasıl olduğunu bilmek gerekmektedir.

Böbrek taşlarının alınması operasyonlarında dünyanın her yerinde açık cerrahi yerine endoskopik cerrahi tercih edilmektedir. Hastanın sırt bölgesinden açılan bir kesikten böbreğe ulaşılarak operasyon gerçekleştirilmektedir

Minik bir ameliyat kesiğinden girilerek yapılan bu ameliyat, hızlı iyileşme olanağı gibi faydalar sağlamaktadır. Ancak böbrek taşı ameliyatı bazı hastalar için uygun değildir.

Bu hastalar; hamileler, tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonu olanlar ve ameliyat sırasında yüksek kanama riski olanlar biçiminde söylenebilmektedir.

Böbrek taşı ameliyatında böbrekte olan taşların konumu röntgen ile anlaşılmaktadır. Hasta genel ya da bölgesel anestezi altındayken ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat için dört farklı uygulama yönteminin var olduğu bilinmektedir. Bu yöntemler taşın bulunduğu alanın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Böbrek taşının büyüklüğüne, konumuna ve yapısına göre dört uygulamadan bir tanesi seçilmektedir. Seçilen uygulama yöntemi ile böbrekteki taş temizlenmektedir ve tekrardan oluşması engellenmektedir.

Anestezi uygulaması sonrasında böbrek taşı ameliyatının iki tane aşaması bulunmaktadır. İlk aşamada; sistoskop kullanılarak hastanın idrar deliğinden böbreğe girilmektedir.

Taşın olduğu böbreğe uzanacak biçimde bir tüp yerleştirilmektedir. Böbreğe ayırt edici bir madde uygulanmaktadır ve böylece böbrek, ışınlar sayesinde röntgende görünebilir bir hale gelmektedir.

İkinci aşamada ise; röntgende gözlemlenebilen böbrek taşı bulunan böbreğe özel bir iğne yardımı ile ince bir tel sokulmaktadır.

Tel sayesinde böbreğe bir cm büyüklüğünde bir boru konumlandırılmaktadır. Bu yol içerisinde nefreskop adlı bir cihaz uzatılmaktadır. Bu cihaz, aydınlatmayı sağlamaktadır.

Cerrah, hastanın böbreğinin iç kısmını bu cihaz sayesinde görebilmektedir. Nefreskopun içerisinden uzatılan başka bir çubuk yardımı ile taş parçalara ayrılmaktadır. Taş parçaları da çeşitli yöntemler ile dışarı atılmaktadır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Böbrek taşı ameliyatı riskleri hakkında sorular, böbreğinde taş çıkmış olan ve taşın tek tedavisinin ameliyat olduğu bilinen hastaların aklında bulunmaktadır.

Bilindiği gibi her ameliyatta çeşitli riskler söz konusudur. Ancak en ufak ameliyatlarda bile bir riskin olduğunu unutmamak gerekmektedir. 

Böbrekler ile yapılan tüm işlemlerin bir takım riskler taşıdığı kesindir. Çünkü böbrekler diğer organlara göre çok daha ufak ve hassatır. Ancak iyi bir doktor sayesinde bu riskleri en düşük seviyelere indirmek de mümkündür. 

Yine de ortaya çıkabilecek böbrek taşı ameliyatı riskleri; yüksek ateş, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda kanama, üreter adı verilen böbrek ile mesane arasındaki kanalda yaralanma, taşa ulaşamama, taşın tamamen kırılamayıp ikinci seansa bırakılması gibi örneklendirilebilmektedir.

Bu riskler ameliyatın süresi ile de ilgilidir. Dolayısıyla kişilerin aklında bulunan böbrek taşı ameliyatı kaç saat sürer sorusunu da cevaplamak gerekmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası

Böbrek taşı ameliyatı kaç saat sürer sorusunu yanıtlarken ameliyat sonrasında yapılması gerekenlerden de söz etmek gerekmektedir. Bu ameliyat sonrasında hastaya idrar sondası takılmaktadır. Sonda yalnızca ameliyat günü hastada durmaktadır. Ertesi gün sonda çıkartılmaktadır. 

Eğer ameliyat sonrasında hastanın herhangi bir kanaması bulunmuyorsa hasta ertesi gün taburcu edilmektedir. Yine ameliyatı takip eden birinci ayın sonunda hasta hastaneye kontrole gelmektedir.