HOLEP Ameliyatı Fiyatı 2024

HOLEP Ameliyatı Fiyatı 2022

Tüm alanlarda yaşanan gelişmeler gibi Tıp alanında da çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. Bulunan yeni teknikler ile yöntemler ve teknolojinin günden güze hızla gelişmesi ve bunun tıp dünyasında meydana getirdiği kolaylıklar hastalıkların tedavileri yönünde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Bunlardan biri de prostat hastalığıdır. Günümüzde iyi huylu olarak sıfatlandırılan prostat hastalığının cerrahi alandaki tedavisinde en yeni olarak ve altın standart şeklinde kabul edilmekte olan HOLEP yani holmium laser enuclation of the prostate yöntemi üroloji bölümünde en yeni cerrahi yöntemler arasında yer almaktadır.

HOLEP Tedavisi Nasıl Yapılır?

HOLEP tedavi şeklinde laser kullanılarak büyümekte olan ve idrar kanalına baskı uygulayarak idrar yapılmasını zorlaştıran prostat dokusu idrar kanalından girilerek herhangi bir kesi yapılmadan uygulanmaktadır.

Teknolojide meydana gelen ilerlemelerin tıp dünyasındaki bu tür kolaylıklara sebep olması ve endoskopik yol ile yapılan prostat ile ilgili cerrahi işlemlerin maliyeti de değişiklik göstermektedir.

Özellikle tıp dünyasında meydana gelen kolaylıklar hem doktorların hem tedaviye ihtiyaç duyan hastaların her açıdan rahatlamasına ve kolay bir şekilde tedavilerinin gerçekleşmesine neden olmaktadır.

HOLEP tedavi şeklinin de hastalar için rahatlatıcı bir yer edinmesi prostat ameliyatlarında tercih edilen bir yerde konumlandırmakta ve bununla beraber de hastaların bu ameliyatın maliyetini merak etmesine neden olmaktadır.

Hastane dahil olmak üzere toplam fiyat konusunda merak içerisinde olan tedavi ihtiyacındaki hastalar oldukça fazladır.

Prostat ameliyatında üç çeşit tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bunlardan ilki açık prostat ameliyatı, diğeri kapalı prostat ameliyatı yani TUR ve sonuncusu da HOLEP şeklinde sıralanmaktadır.

Bunların maliyetleri ameliyatların yöntemlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle, tedavinin şeklinin, tedavinin süresinin, kullanılan malzemelerin ve sürecin farklı işlemesinden dolayı birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Yanı yapılacak olan bir açık prostat ameliyatı ile uygulanacak olan HOLEP tedavisinin fiyatlandırması elbette aynı olmayacaktır.

Yurtdışında yani ABD ve Avrupa ülkelerinde fiyatlar yüksek yerlerde iken ülkemizde bu durum daha farklıdır. Ülkemizde yapılacak olan prostat tedavilerinde ücretler bahsettiğimiz ülkelere göre daha düşük yerlerde seyretmektedir.

HOLEP ameliyatlarında kanamanın daha az olması ve hastanede yatış süresinin diğer tedavi yöntemlerine göre daha az sürmesinin ücrete yansıması diğer açık ve kapalı ameliyatlara göre daha makul seviyede olmasını sağlamaktadır.

HOLEP tedavisinde kullanılan HOLEP cihazı ve sarf malzemeleri, bunlara ek olarak personel eğitimleri ciddi özellik gerektirir. Tecrübeli uzman cerrahlar tarafından yapıldığı takdirde HOLEP ameliyatı diğer tedavilerin yanında daha uygun bir tedavi yöntemi olarak önümüze gelir.

HOLEP Ameliyatı Fiyatları Devlet Hastanelerinde Ne Kadar?

TUR prostat tedavisinin HOLEP tedavisinde göre daha ucuz olduğu bilinse de, TUR ameliyatlarında tekrarlanma ihtimali söz konusudur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ülkemizde iyi huylu prostat tedavilerinde ameliyatlarının (BPH) az bir kısmını karşılamaktadırlar.

Bununla beraber diğer tüm özel hastaneler hastalardan değişik oranlarda ek ücret talep etmektedirler. Bu durumda baktığımızda SGK’sı bulunan hastalar açık prostat ameliyatlarını, TUR ve HOLEP ameliyatlarını Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan hastanelerde hiçbir fark ödemeksizin yaptırmaları mümkün değildir.

Yukarıda bahsettiğimiz bilgileri kısaca özetleyecek olursak açık prostat ameliyatında hastalar hastanede daha uzun süre kaldıklarından fiyat farkı olması mümkündür.

Kanama ya da kan transfüzyonu gerekliliği HOLEP ameliyatlarında açık prostat ve TUR ameliyatlarına göre daha az ya da yok derecesindedir. Bu gibi nedenlerden dolayı da daha az süre sondalı kalmaları ve daha az süre hastanede yatmaları fiyat konusunda daha makul bir seviyede olmasına neden olmaktadır. Net bir bilgiyi en doğru doktorunuz verebilir.

SGK İzmir HOLEP Ameliyatını Karşılıyor mu?

SGK’nın İzmir’de HOLEP ameliyatını karşılama durumu, çeşitli faktörlere bağlıdır. Öncelikle, bu ameliyatın SGK kapsamında olup olmadığı, hastanenin türüne göre değişkenlik gösterir. SGK anlaşmalı özel hastanelerde de bu ameliyat yapılabilmektedir; ancak özel hastaneler, SGK’nın karşıladığı miktarın üzerinde ilave ücret talep edebilirler. İlave ücretlerin miktarı hastaneden hastaneye değişiklik gösterebilir.

Özel hastanelerdeki ilave ücretlerin miktarı için, ameliyat öncesinde hastane ile iletişime geçmek önemlidir. SGK kapsamında yapılan HOLEP ameliyatları için, hastanın mevcut sağlık sigortası poliçesinin detayları da göz önünde bulundurulmalıdır. Son olarak, SGK’nın güncel sağlık hizmetleri ve anlaşmalı hastaneler listesi zaman zaman güncellendiği için, en doğru ve güncel bilgiyi almak adına, ameliyat planlaması öncesinde ilgili SGK il müdürlüğü veya hastane ile direkt olarak iletişime geçmek en sağlıklı yöntemdir. Bu şekilde, herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçilmiş olur.

Özel Hastane Fiyatları Nelere Göre Değişir?

İzmir’deki özel hastanelerde HOLEP ameliyatı fiyatları, birden fazla faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk olarak, her hastanenin benimsediği fiyatlandırma stratejisi önemli bir rol oynar. Bu strateji, hastanenin konumuna, sunduğu hizmetlerin kalitesine ve imkanlarının genişliğine göre şekillenir. Hastanenin coğrafi konumu da fiyatları doğrudan etkileyen bir diğer faktördür; çünkü bazı bölgelerde işletme maliyetleri daha yüksektir. Ayrıca, ameliyatın gerektirdiği teknik ve uzmanlık düzeyi, kullanılan anestezi türü ve ameliyatın karmaşıklığı da maliyeti belirleyen unsurlardır.

Fiyatları etkileyen ana faktörler:

  • Hastanenin fiyatlandırma stratejisi
  • Hastanenin coğrafi konumu
  • Sunulan hizmet ve imkanların kalitesi
  • Ameliyatın türü ve karmaşıklığı
  • Kullanılan anestezi türü
  • Ameliyatın planlandığı zaman
  • Hastanede geçirilen süre

Hastaneler, sundukları özel hizmetler ve imkanlar sayesinde, hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sunmayı amaçlar. Bu hizmetler, genellikle fiyatı artıran faktörler arasındadır. Öte yandan, ameliyatın zamanlaması ve hastanede kalış süresi gibi lojistik detaylar da maliyet üzerinde etkilidir. Bu nedenle, İzmir’deki özel hastanelerin HOLEP ameliyatı fiyatları, yalnızca ameliyatın türüne göre değil, birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. Hastaların, ameliyat öncesi detaylı bir araştırma yapması ve hastanelerden alınan fiyat tekliflerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi önerilir. Bu yaklaşım, maliyet ve hizmet kalitesi açısından en uygun seçeneği belirlemede yardımcı olur.