Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl 
Lisans  TıpGazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi2000 
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  ÜrolojiT.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi2007 
Doçent ÜrolojiT.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi2013
ProfesörÜrolojiSağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik SUAM2020

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Sisplatin İçerikli Kemoterapinin Kan Lipid Düzeylerine Etkisi, İzmir, 2007

Tez Danışmanı: Op.Dr. Rauf Taner Divrik

 

Görevler: 

Görev Unvanı Görev YeriYıl 
Ar. Gör. Dr. T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir2002-2007
Uzman Dr.Şırnak Asker Hastanesi2007-2008
Uzman Dr. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir2008-2013
Uzman Dr.Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Laparoskopi Eğitimi, Bursa2009
Uzman Dr.Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Amerika Birleşik Devletleri2010-2011
Doçent Dr.T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir Ekim 2013
Doçent Dr.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik SUAM, Üroloji Bölümü Nisan 2018
Profesör Dr.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik SUAM, Üroloji BölümüAğustos 2020

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : 

İki adet uzmanlık tezinde tez danışmanı olarak bulundum 

İdari Görevler : 

Ocak 2022 SBÜ Tepecik Suam Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

  • Türk Üroloji Derneği 
  • Endoüroloji Derneği
  • Ege Üroloji Derneği
  • Üroonkoloji Derneği