Da Vinci Robotik Cerrahi Fiyatları 2024

Robotik Cerrahi Fiyatları 2022

Robotik cerrahi ameliyatı fiyatları, tıp dünyasındaki çoğu tedavide olduğu gibi, cerrahi işlemi uygulayacak uzman doktora göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber tedavinin yönü, süreci gibi diğer hastadan hastaya göre değişebilen etkenler de robotik cerrahi ameliyat fiyatlarının değişiklik göstermesine neden olmaktadır.

Robot ile yapılan bu tür cerrahi işlemler teknolojinin gelişmesi ile beraber hemen hemen tüm branşlarda yaygınlaşmakta ve kullanılmaktadır. Robotik cerrahide bu ameliyatları yapmakta olan uzman kişiler, yine bu eğitimi veren kliniklerde iki gün sürmekte olan bir eğitim almaktadırlar.

İzmir Robotik cerrahi ortalama fiyatları ne kadar?

Bu şekilde iki gün süren teorik ve pratik eğitimi alan doktorlar robotik cerrahi ile ameliyatları yapabilmekte ve bunun pratiğini kısa süre içerisinde kazanabilmektedirler. Bu tür robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda, ameliyatın yapılacağı hastane, yapılacak olan ameliyatın yapısı gibi birçok faktör nedeniyle fiyatlarında farklılık görülmektedir.

Fakat robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar ilk ortaya çıktığında diğer cerrahi çeşitlerine göre pahalı bir teknik olarak gözlemlenmiştir. Bahsettiğimiz robotik cerrahi ameliyat çeşitlerinin ortalama olarak fiyatlarından bahsedecek olursak 30.000 ila 80.000 Türk lirası şeklinde değişiklik göstermektedir.

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda fiyatlar dolar kuru üzerinden belirlenmektedir. Bahsettiğimiz robotik cerrahi alanında herhangi bir rekabet bulunmadığından dolayı da fiyatlar dolar kuru üzerinden belirlenip çok fazla değişikliğe gitmesi söz konusu olmamaktadır.

İzmir robotik cerrahi ameliyatlarında fiyat belirlenirken hastane masrafları gibi ücretlere ek olarak kullanılmakta olan robotik sistemin yatırımı, yıllık yapılmakta olan bakımı, robot kollarının ücreti gibi diğer maliyetlerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu saydığımız ekstra maliyetlerden ötürü de robotik cerrahi ile yapılacak olan ameliyatların fiyatları, diğer tür klasik cerrahi yöntemleri ile yapılan ameliyatlara göre daha yükseklerde tutulmaktadır.

İzmir Robotik cerrahi ameliyat fiyatları hastalığın çeşidine ve uygulanacak olan işleme göre çeşitlilik göstermektedir. Ameliyatın hangi bölgeye uygulanacağı, bölgeye yapılacak olan işlem gibi etkenler ameliyatın ücretini belirlemektedir.

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyat çeşitleri ve ücretleri

Robotik cerrahi ile yapılan ameliyat çeşitlerinden ve bunların ücretlendirilmesinde bahsedecek olursak, ilk olarak prostat kanserinde fiyatın farklılık gösterilmesine neden olan birkaç işlemden bahsedelim.

Prostat kanseri için yapılan robotik cerrahi işleminde radikal cerrahinin yapılıp yapılmayacağı, cinsel fonksiyonlar için sinir korumanın yapılıp yapılmayacağı, lenf bezlerinin genişletilmiş şekilde çıkarılıp çıkarılmayacağı gibi etkenler fiyat ile ilgili değişikliklere neden olmaktadır.

Mesane kanseri için uygulanacak robotik cerrahi ameliyatlarında da yine benzer etkenler fiyat konusunda değişikliğe neden olmaktadır.

Böbrek kanserinde kullanılacak robotik cerrahi uygulamasında tümörün çıkartılıp sağlam böbrek kısmına koruma yapılıp yapılmayacağı, böbrek atar damarının tek mi ya da selektif mi kapatılarak ameliyatın uygulanacağı, eş zamanlı olarak başka cerrahinin uygulanıp uygulanmayacağı gibi etkenler fiyatları değiştirmektedir.

Testis kanserinde kullanılan robotik cerrahi yönteminde ise klinik evresinin ne olduğu, biopsi patolojik özelliklerinin ne olduğu, tümörün organla sınırlı olma ihtimali, testis kapsülü aşmış olma olasılığı, lenf bezleri ile yayılmış ve serum testis tüm markerlerinin değeri şeklinde soruların cevapları robotik olarak yapılacak cerrahi işlemin fiyatları konusunda değişikliklere neden olmaktadır.

Bu yüzden birçok cerrahi işlemde olduğu gibi robotik olarak uygulanmakta olan cerrahi işlemlerde ve ameliyatlarda fiyatları işlemin hangi hastalık için uygulanacağı, hastalığın derecesi, tedavinin yönü ve süresi ile ilgili etmenler ve yukarıda bahsedildiği üzere ameliyatlardaki çeşitli uygulamalar, ekstra cerrahi işleme gerek duyup duyulmayacağı gibi çeşitli nedenler robotik cerrahi ile yapılan ameliyatların fiyatlarında değişikliğe neden olmaktadır.

Hastalığınıza ve uygulanacak tedaviye göre fiyat belirlenmekte, ekstra maliyetlerle net bir fiyat ortaya çıkmaktadır.