Ürolojide Botulinum Toksin Tip A (Botoks) Enjeksiyonu Kullanım Alanları Nelerdir?

Ürolojide Botulinum Toksin Tip A (Botoks) Enjeksiyonu Kullanım Alanları Nelerdir?

Ürolojide botoks enjeksiyonu, bazı ürolojik problemlerin tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Aşırı aktif mesane hastalığında, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma sorunlarına neden olan istemsiz kas spazmlarını rahatlatmak için botoks enjeksiyonu tercih edilir. Prostat ağrı sendomu veya mesane ağrı sendromu gibi durumlarda, botoks enjeksiyonu ile kaslardaki gerginlik azaltılır ve ağrı şiddeti hafifletilebilir.

Botoks ayrıca prostat büyümesi (BPH) tedavisinde de deneysel olarak kullanılmış ancak başarılı sonuçlar elde edilemediği için kullanımı önerilmemektedir. Sertleşme bozukluklarında da penis içerisine botoks enjeksiyonu ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bazı çalışmalar başarılı bulunmuştuır ancak yeterli sayıda çalışma yapılmadığı için kılavuzlarda rutin kullanımı henüz önerilmemektedir. Bu kullanım alanları, ürolojide botoks enjeksiyonunun faydalarını ve tedavi seçeneklerini artırmaktadır.

Aşırı Aktif Mesane Tedavisi

I. Botoks Enjeksiyonu Nedir ve Nasıl Etki Eder?

 • Botoks enjeksiyonu, mesane kaslarına uygulandığında kasların geçici olarak felç olmasını sağlar.
 • Bu, mesanenin aşırı kasılmasını ve istemsiz kasılmaları önleyerek idrar kontrolünü düzenler.
 • Enjeksiyon işlemi genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve sürecin tamamlanması yaklaşık olarak 15-30 dakika sürer.

II. Botoks Enjeksiyonunun Etkinliği ve Süresi

 • Aşırı aktif mesane tedavisinde botoks enjeksiyonu etkinliği 3-6 ay arasında devam eder.
 • Tedavi süresi içinde hastalar genellikle belirgin bir rahatlama ve idrar kontrolünde iyileşme yaşarlar.
 • Ancak botoks etkisi zamanla azalır ve tekrarlanan enjeksiyonlar gerekebilir.

III. Potansiyel Yan Etkiler ve Riskler

 • Botoks enjeksiyonu güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olmakla birlikte, yan etkileri ve riskleri de bulunmaktadır.
 • Enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı, idrar yapmada geçici zorluk veya idrar yolu enfeksiyonu gibi yan etkiler görülebilir.
 • Bu nedenle, botoks enjeksiyonu tedavisini uygulayacak olan uzmanın deneyimli olması ve hastaların düzenli takibi önemlidir.

İdrar Kaçırma Sorunlarında Botoks Enjeksiyonu: Tedavi ve Etkileri

I. İdrar Kaçırma Sorunları ve Botoks Enjeksiyonu

 • İdrar kaçırma sorunları özellikle kadınları daha sıklıkla etkileyen yaygın bir ürolojik problemdir ve hem genç hem yaşlı kadınları etkileyebilmektedir. Erkeklerde ise özellikle yaşlanma ile ve prostat ameliyatları sonrası görülebilen bir durumdur, bazen de aşır aktif mesane gibi hastalıklarda da görülebilir.
 • Botoks enjeksiyonu özellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve ağızdan alınan ilaçlara rağmen tedaviye yetersiz yanıtı olan haslarda başarılı sonuçlar vermektedir.

II. Botoks Enjeksiyonunun Çalışma Prensibi

 • Aşırı aktif mesane gibi istemsiz idrar kaçırma veya aciliyet hissi, sık idrara çıkma gibi şikayeti olan hastalarda mesane kaslarının kontrolsüz kasılmasının önüne geçilerek şikayetler hafifletilebilir.
 • Botoks enjeksiyonu kaslarda geçici felç hali oluşturur ve mesane kaslarının aşırı kasılmalarını azaltarak hastaların şikayetlerinin azalmasını sağlar.

III. Botoks Enjeksiyonu Süreci

 • Enjeksiyon genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilse de bazen de genel anestezi altında gerçekleştirilir ve sistoskop adı verilen optik sistem ile mesanenin farklı bölgelerine küçük miktarlarda enjeksiyon yapılır.
 • İşlem süresinin genellikle kısa olup ortalama 10-15 dakikadır.

IV. Botoks Enjeksiyonunun Etki Süresi ve Yan Etkileri

 • Botoksun etkisinin bireysel olarak değişebilmekle beraber genellikle 3-6 ay arasında sürmektedir.
 • Hastaların sık idrara çıkma, aciliyet hissi ve idrar kaçırma problemlerinde belirgin bir azalma görülür.
 • İşlem sonrasında geçici yan etkilerin ortaya çıkabilir, ancak genellikle hafif düzeyde ve geçicidir.
 • Geçici yan etkiler arasında idrar yapamama, idrar yolu enfeksiyonu veya idrar yapma güçlüğü olabilir.

V. Botoks Enjeksiyonunun Önemi ve Sonuç

 • Aşırı aktif mesane semptomları gösteren botoks enjeksiyonu önemli ve başarılı bir tedavi seçeneğidir.
 • Bu yöntemin mesane kaslarının kontrolsüz kasılmalarını azaltarak etkili bir çözüm sunmaktadır.

İnterstisyel Sistit veya Mesane Ağrı Sendromu

I. İnterstisyel Sistit veya Mesane Ağrı Sendromu Tanımı

 • Mesanede kanıtlanmış bir enfeksiyon ya da başka patoloji olmaksızın özellikle mesanenin dolmasıyla beraber mesane bölgesinde ağrı ve sık idrara çıkma semptomları vardır.

II. İnterstisyel Sistit ve Mesane Ağrı Sendromu Semptomları

 • Hasta bazen ağrının yerini tam lokalize edemese de mesane bölgesinde ağrı tarifler ve bu ağrı özellikle mesene dolmaya başladıkça giderek artar. Beraberinde gece ve/veya gündüz idrar sıklığında artış görülebilir ve beraberinde idrar yanması da hissedilebilir.

III. Botoks Enjeksiyonu ve Tedavi Yöntemi

 • Botoks enjeksiyonunun interstisyel sistit veya mesane ağrı sendromu tedavisinde kullanılması bir süredir yapılmaktadır ve başarılı çalışmalar mevcuttur. Amerikan Üroloji Derneği kılavuzlarında dördüncü basamak tedavi olarak önerilmektedir.
 • Botulinum toksininin mesane kaslarında gevşeme sağlamakta ve ağrıyı azaltmaktadır.
 • Enjeksiyon işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve 10 dakika kadar sürer.

IV. Botoks Enjeksiyonunun Etkisi ve Süresi

 • Botoks enjeksiyonunun semptomlarda belirgin bir azalmaya neden olmaktadır.
 • İdrar yapma sıklığının azalması, mesane ağrısının hafiflemesi ve yaşam kalitesinin iyileşmesi ile sonuçlanmaktadır.
 • Etkisi genellikle 3-6 ay arasında sürmekle beraber dokuz aya kadar sürdüğüne dair çalışmalar da mevcuttur ve semptomların tekrarlaması durumunda tekrarlanabilmektedir.

V. Botoks Enjeksiyonunun Değerlendirilmesi ve Uygulanması

 • Tedavi kararında hasta bireysel olarak değerlendirilmesi ve uygun hastalara uygulanması önem taşımaktadır.
 • İnterstisyel sistit veya mesane ağrı sendromu tedavisinde etkili bir seçenek olduğunun bilinmesi önemlidir.
 • Hastaların yaşam kalitesini artırabileceği ve ağrıyı hafifletebileceği gerçeği tedaviyi önemli kılmaktadır.

Prostat Büyümesi

I. Botoks Enjeksiyonu

 • Botoks enjeksiyonu, prostat büyümesi tedavisinde de etkinliği açısından denenmiştir.
 • Botulinum toksini, prostatın düz kaslarına enjekte edilerek kaslarda gevşeme sağlanması ve böylece idrar yollarının açılarak daha rahat idrar yapmaları amaçlanmıştır.
 • Ancak Botoks enjeksiyonu yapıldıktan sonra sonuçlar plasebo ile kıyaslandığında maalesef istenen sonuçlar elde edilememiştir ve bu nedenle kılavuzlar tarafından iyi huylu prostat büyümelerinde kullanımı önerilmemektedir.
 • Ancak mesane ağrı sendromu gibi prostat ağrı sendromunda da başarılı sonuçlar verdiğine dair çalışmalar mevcuttur. Çalışma sayısının yetersizliği nedeniyle kılavuzlarda net kullanımı henüz önerilmemekle birlikte deneysel amaçlı olarak, hasta ile bereber karar verilerek uygulanabilecek seçenekler arasındadır.

Sertleşme Sorunu

I. Sertleşme Sorununun Nedenleri

 • Psikolojik etmenler: Stres, anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlar
 • Organik etmenler: Hormon düzensizlikleri, sinir sistemi bozuklukları, Yaşlanma, Diyabet
 • İlişkisel etmenler: İlişki sorunları, iletişim eksikliği

II. Botoks Enjeksiyonuyla Sertleşme Tedavisi

 • Botulinum toksini enjeksiyonları kullanımı sertleşme bozukluklarında da araştırma konusu olmuştur.
 • Botoks enjeksiyonunun amacı ve etki mekanizması penil düz kasları gevşeterek penise olan kan akımını arttırmak ve böylece ereksiyon sağlamaktır.

Şu anda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, özellikle hafif ve orta düzey vakalarda başarılı sonuçlar sunan çalışmalar olsa da henüz çalışma sayısı yeterli düzeyde değildir ve bu nedenle henüz kılavuzlar tarafından rutin kullanımı önerilmemektedir. Ancak oral tedaviye yeterli yanıt alınamayan ve penil protez cerrahisi istemeyen hastalara ayrıntılı bilgi verilerek bilimsel çalışma grupları içerisinde uygulanabilir.

Kaynakça:

https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/how-do-bladder-botox-injections-work