Açık Prostatekomi

Açık Prostatekomi

Açık prostatekomi, Avrupa Üroloji Derneği’nin kılavuzunda prostat ağırlığı 80 gramdan
daha fazlaysa tercih edilebilecek bir uygulamadır.

Bu uygulama genel veya spinal
(bölgesel) anestezi altında alt karın bölgesine 4-5 cm boyutunda bir kesi açılarak
cerrah tarafından prostatın büyüyen ve idrar yapmayı zorlaştıran kısmının çıkarılması
olarak tanımlanabilir.

Beraberinde büyük mesane taşı da varsa özellikle tercih
edilebilecek bir yöntemdir. Operasyon sonrasında hastaya idrar sondası takılır ve
birkaç gün sonra çekilir. Operasyon sonrası bir süre bol sıvı almaya, ağır yükler
kaldırmamaya, kabız olmamaya çalışılmalı ve doktoru ile iletişim halinde olması
gerektiği belirtilmelidir.

İşlemden 8 saat önce yemek yenilmemeli, sıvı tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir.
Geri kalan ön hazırlıkların tamamı doktor ile iletişim kurularak öğrenilebilir. Hasta kan
sulandırıcı gibi bir ilaç kullanıyorsa günler öncesinden bırakması gerekebilir dolayısı
ile doktorla iletişim kurmak oldukça önemlidir.

Taburcu süresi değişiklik göstermekle
birlikte 2 ile 3 gün arasında değişebilir. Cerrahi müdahale sonrasında bazen kanlı
idrar, sıkışıklık hissiyatı ve idrar sırasında ağrılar görülebilir.

Bu müdahale sonrası bol
su içmeye, ağır yükler kaldırmamaya, kabız olmamaya ve müdahale öncesinde
kullanılan ilaçları kullanmaya devam edip etmeyeceğini doktora danışmayı
unutmamak gerekir.

Tabi ki bu işlemden sonra nadiren de olsa mesane boynu darlığı
veya çok düşük idrar kaçırma riski gibi sorunlar da gözlemlenebilir.

Açık Prostatektomi Nedir?

Prostat, mesanenin altında, rektumun önünde bulunan bir bez olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkek üreme sisteminin sperm taşıyan sıvılar üretmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Prostatın kısmen veya tamamen çıkarılmasına yönelik olarak yapılan işleme prostatektomi denir.

Açık prostatektomi, üriner problemlerine neden olan büyümüş prostatın alınması için yapılan bir işlemdir. Açık prostat alımı ameliyatı ile göbeğinizin alt tarafında açtığı bir kesikle prostatınızın tamamına alım işlemi uygulanacaktır. Bu işlem genel veya spinal anestezi altında uygulanabilmektedir.

Bu sayede kısa sürede bu rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz. Ameliyat olduktan sonra bir hafta içerisinde taburcu olmanız da mümkündür. Ameliyat sonrasında ise günlük hayata tam olarak dönüşünüz iki ya da üç haftayı bulabilmektedir.

Açık Prostatektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastalıklar insan hayatını zorlaştıran durumlardır. Bunlardan biri de prostattır. Prostat, mesanenin alt kısmında rektumun önünde bulunan bir bezdir. Sperm taşıyan sıvılar üretmesinde önemli bir yeri bulunur. Prostatın kısmen veya tamamen alınmasına yönelik olarak yapılan bu işleme prostatektomi denir.

Açık prostatektomi, üriner problemlerine neden olan büyümüş prostatın alınması için yapılan bir operasyondur. Açık prostat alımı ameliyatı ile göbeğinizin alt tarafında açılan bir kesikle prostatınızın tamamına alınır. Bu işlem genel veya spinal anestezi altında yerine getirilebilir.

Kısa süre içinde bu rahatsızlığınızdan kurtulmanız mümkündür. Ameliyat olduktan sonra bir hafta içerisinde taburcu olabilirsiniz. Ameliyat sonrasında ise günlük hayata tam olarak dönüşünüz iki ya da üç hafta kadar sürebilir.

İzmir’de Açık Prostat Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Prostat, mesanenin altında, rektumun önünde bulunan bir bez olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkek üreme sisteminin sperm taşıyan sıvılarının üretiminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Prostatın kısmen veya tamamen çıkarılmasına yönelik olarak yapılan işleme prostatektomi denir.

Açık prostatektomi, üriner problemlerine neden olan büyümüş prostatın alınması için yapılan bir işlemdir. Açık prostat alımı ameliyatı ile göbeğinizin alt tarafında açtığı bir kesikle prostatınızın tamamına alım işlemi uygulanacaktır.

İzmir’de açık prostatektomi ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Prof. Doktor Gökhan Koç Kimdir ?


İzmir’de ürolojik cerrahi alanında hizmet veren Prof. Dr. Gökhan Koç 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üroloji kliniğinde 5 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2007 yılında uzman doktor olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Açık Radikal Prostatektomi Nedir?

Açık radikal prostatektomi, prostat kanseri için kullanılan bir tedavi çeşididir. Amaç prostatın tamamının ve kanserli dokunun alandan çıkartılmasıdır. Bu işlem için hastalara genel anestezi yapılmaktadır. İşlem öncesinde hastaların doktorları ile tüm ayrıntıları konuşması gerekmektedir.

Açık radikal prostatektomi işleminde, cerrah prostata doğrudan ulaşmak için karın duvarına ya da perin alanına cerrahi kesi yapmaktadır. Bu alandan prostat ve kanserli doku çıkartılmaktadır.

Açık Prostat Ameliyatı Riskli Mi?

Bilindiği üzere en basit ameliyattan en karışık ameliyata kadar tüm ameliyatlarda çeşitli risk grupları bulunmaktadır. Dolayısıyla açık prostat ameliyatının da belirli riskler taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Açık ameliyat olmasından dolayı çeşitli dezavantajları bulunan bu işlemin, dezavantajlarına bağlı olarak da riskleri bulunmaktadır. Bu risklere; sertleşme problemleri örnek verilebilmektedir.

Dolayısıyla hastaların ameliyat öncesinde doktorları ile tüm avantajları, dezavantajları ve riskleri konuşması gerekmektedir.

Açık Prostat Ameliyatında Hastanede Kaç Gün Kalınır?

Açık prostat ameliyatı, genel anestezi kullanılarak yapılan bir işlemdir. Kişiler uyanana ve kendilerine gelene kadar hastanede kalmaları kesindir.

Ameliyatı işleminin gerçekleştirilmesinden sonra hastanın durumuna bağlı olmakla beraber hasta en az bir gün hastanede kalabilmektedir. Bunun sebebi; oluşabilecek herhangi bir beklenmeyen komplikasyon gerçekleşir ise hastaya anında müdahale sağlayabilmektir.

Ameliyat sonrasında takılan sonda yine hastanın durumuna göre bir hafta kadar takılı kalabilmektedir.

Açık Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılıyor?

Açık prostat ameliyatının yapımı oldukça zor bir işlemdir. Ameliyat öncesinde hasta genel anestezi kullanılarak uyutulmaktadır. Ardından uzman, prostata direkt olarak ulaşmak amacı ile karın duvarında ya da perin bölgesinde bir cerrahi kesi açarak işleme başlamaktadır.

Kesim gerçekleştikten sonra alanda bulunan prostatın tamamı ve kanserli bölgeler çıkarılmaktadır. Ancak ameliyat sırasında prostat kapsülü yerinde bırakılmaktadır. Sonrasında hastaya sonda takılmaktadır. Sonda işlemi de bittikten sonra kesilen alan dikilmektedir.

Kapalı Prostat Ameliyat Nasıl Yapılır?

Açık prostat ameliyatı olduğu gibi kapalı prostat ameliyatının da yapılması mümkündür. Kapalı prostat ameliyatı, cerrahi tedavinin % 90’lık bölümünü oluşturmaktadır. Bu yöntemde penisten girilen aletler yardımı ile prostat parça parça kesilerek ya da buharlaştırılarak temizlenmektedir.

Bu yöntemiyle, ameliyat sırasında çıkarılan doku patolojiye gönderilebilmektedir. Prostatın iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu en kesin bu yöntem belirlemektedir. Hasta, bir ya da iki gün içinde hastaneden taburcu edilmektedir.

Açık Prostat Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Açık prostat ameliyatının yapılmasının tercih edilmesinde belirli özellikler vardır. Bu özellikleri incelediğimiz zaman ilk olarak karşımıza prostat büyüklüğünün 100-120 gram büyüklüğünde olması çıkmaktadır.

İkinci olarak ise karşımıza çıkan özellik; idrar torbasının iç kısmında büyük mesane taşlarının bulunması karşımıza çıkmaktadır. Yine idrar torbasının iç kısmında idrar torbası balonları yer alıyorsa da açık prostat tercih edilmektedir.

Son olarak ise idrar dalları çok dar olan kişilerde de açık prostat ameliyatı tercih edilmektedir.

Kaynakça:
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16286-open-radical-prostatectomy