Mesane Kanserinde Endoskopik Yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı

Mesane Kanserinde Endoskopik Yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı

Mesane kanseri şüphesi olan kişilerde ilk olarak gerekiyorsa sistoskopi olarak isimlendirilen
mesaneye kapalı olarak kamera ile bakma işlemi ile başlanır. Sistoskopide tümör görülürse
endoskopik (kapalı yöntemle) tanı ve tedavi işlemine başlanır.

Kanser şüphesi olan dokular alınarak
patolojik incelemeye gönderilir. Endoskopi; kamera kullanılan ve vücut içini gösterebilen cihazlar
için kullanılan bir terimdir ve bu ameliyattaki rolü de büyüktür.

Cerrah ameliyat öncesi bel altınıza
bölgesel anestezi veya genel anestezi ile vücudunuzu uyuşturmayı seçebilir ancak bu seçimde
anestezi uzmanının görüşü ve hastanın uygunluğu önem arz eder.

Ameliyatta cerrah idrar yolunu
kullandığı için hastanın vücudunda ve karın bölgesinde herhangi bir kesi ve kozmetik bozukluk
oluşmaz.

Cerrah bu işlemde dokuların dışarıya alınmasını sağlayabilecek farklı enerji teknikleri ile küçük tel
bir halkayı mesanenin içine ileterek bu halkayı elektrik ile ısıtıp yüzeyde bulunan tümörleri keser
veya yüksek enerjili lazerler de kullanabilir.

Kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi için mesaneye
bir defaya mahsus olmak üzere kemoterapi uygulanabilir bu ilaç 1 saat kadar mesanenizde kalıp
etki gösterdikten sonra boşaltılır.

Bu ameliyat sonrası hastanın normal hayatına dönme süresi son
derece kısadır Ancak ameliyat sonrası cerrahi müdahalelerin sebep olduğu tahrip varsa bu
durumların tamamı doktor tarafından hastaya bildirilir.

İyileşme sürecinin hızlanabilmesi adına doktorunuzun sizlere verdiği yönerge ve kılavuzları
elinizden geldiğince uygulamanız önem arz eder.

Ameliyattan aylar öncesinden başlayan hazırlığa
gerek yoktur. Ancak doktorunuz ile irtibat kurmanız önemlidir. Erken safhada yapılan bu ameliyat
daha büyük bir ameliyat ve rahatsızlıktan sizi kurtarabilir.

İzmir’de Mesane Kanserinde Endoskopik Yöntemle Mesane Tümör Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Mesane içi boş bir organ olup, görevi böbrekler tarafından oluşturulan idrarı depolamak ve belirli bir kapasiteye ulaşınca idrar kanalı aracılığıyla dışarıya atılmasını sağlamaktır. Mesanenin iç yüzeyi ürotelyum denilen bir katman ile kaplı olmakta ve mesane kanserlerinin çoğu bu hücrelerden dolayı meydana gelmektedir.

Hastalığın teşhisi yapıldıktan sonra TUR-MT denilen ve penis içerisinden ilerletilerek yapılan endoskopik bir işlem ile tümör bulunduğu bölgeden temizlenerek çıkarılma işlemi gerçekleştirilmektedir.

İzmir’de mesane kanserinde endoskopik mesane tümör ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Prof. Doktor Gökhan Koç Kimdir ?

İzmir’de ürolojik cerrahi alanında hizmet veren Prof. Dr. Gökhan Koç 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üroloji kliniğinde 5 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2007 yılında uzman doktor olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Mesane Tümörü Ameliyatının Riski Var Mı?

Her ameliyatta olduğu gibi mesane tümörü ameliyatında da belirli riskler bulunmaktadır. Bilindiği üzere mesane tümörü küçümsenebilecek bir ameliyat değildir ve oldukça fazla riski bulunmaktadır. Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, operasyon sonrası kanama ve enfeksiyon olabilmektedir.

Semptomatik enfeksiyonlar antibiyotik ile tedavi edilmektedir ve hastanede daha uzun kalmanıza nadiren gerek olacaktır. Ameliyat sırasında mesanenin delinmesi pek sık görülmemektedir. Ancak tümör çıkarma işlemi çok derine giderse gerçekleşmektedir.

Mesane Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Bilindiği üzere mesane tümörü ameliyatı son derece ciddi bir ameliyattır. Dolayısıyla da dikkat gerektirmesi sebebi ile uzun süreli ameliyatlar arasında yer almaktadır. Mesanenin kan damarlarının bir kısmı bağlanmaktadır. Daha sonra prostat etrafındaki dokular kibar bir şekilde ayrıştırılmaktadır.

En sonunda prostatın önündeki idrar kanalları da kesilerek mesane bir torbanın içine alınmaktadır. Hastaya yapay mesane yapılırsa ameliyat yaklaşık 8 saat sürmektedir. Eğer yapay mesane yapılmazsa süre daha kısa olacaktır.

Mesane Tümörü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Oldukça mühim ve ciddi bir ameliyat çeşididir. Mesanede oluşan tümöre ulaşmak ve onu yok etmek asıl amaçtır. İnce bir telle idrar yolundan girilmektedir ve böylelikle mesaneye ulaşılmaktadır. Mesanede bulunan tümör dokuları kesilerek temizlenmektedir.

Sonrasında ise kesilen tümör dokuları vücut dışına çıkarılmaktadır. Bu dokuları patolojiye göndermek gerekmektedir. Ameliyat bitiminde hastaya sonda takılması gerekmektedir. Çünkü belirli bir süre mesane kullanılamayacaktır. İyileşme gerçekleştikten sonra mesane kullanımı sağlanacaktır.

Mesane Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Mesane tümörü radikal ameliyatından sonra, hasta 8 ya da 10 gün sürecinde sondalı kalmaktadır. Yara iyileşme süreci de 10 ile 15 gün içerisinde değişmektedir.

Herhangi bir ek komplikasyon gelişmez ise kişinin günlük rutin yaşamına dönmesi, bir ile bir buçuk ayı bulmaktadır. Bu nedenle mesane kanseri radikal ameliyatı sonrası iyileşme sürecinin uzun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Böylelikle ne kadar ciddi bir ameliyat olduğunu anlamak mümkündür.

Mesane Kanseri Tehlikeli Bir Hastalık Mıdır?

Kanser türleri genel olarak kişileri korkutmaktadır. İnsanlar, tüm kanserlerin ölümcül olduğunu düşünmektedir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak %70’i ölümcül bir ilerleme izlememektedir. Fakat bu oluşumlar tekrar etmeye yatkın kanserler arasındadır.

Mesane kanserlerinin %30’u ise önce vücudun kas dokusuna, ardından vücudun geri kalan tümüne metastaz yapma yani yayılma potansiyeline sahip olan kötü seyirli oluşumlar olarak bilinmektedir. Dolayısıyla hastalığın seyrine göre riskli olup olmadığı hakkında yorum yapılabilmektedir.

Kaynakça:

https://www.nhs.uk/conditions/bladder-cancer/