Nefrektomi Ameliyatları

Nefrektomi Ameliyatları

Nefrektomi Ameliyatları, kısaca böbrek alınması olarak adlandırılabilir. Genellikle böbrek tümörleri
veya böbreğin taş, çıkım tıkanıklığı ya da rahim ağzı kanseri, kolon kanseri vs gibi böbreği tıkayarak
çalışmamasına neden olan durumlarda yapılır.

Sıklıkla kullanılan iki yöntemi vardır. Bunlardan ilki
açık nefrektomi diğeri ise kapalı nefrektomi yani laparoskopik ya da robotik yöntemdir. Açık
nefrektomi ameliyatı öncesinde ameliyat sebeplerine göre izlenecek yol iyice analiz edilip anestezi
uzmanının da yardımları ile hastanın ameliyata uygun olup olmadığı kararlaştırılır.

Ameliyata uygun
olan hastalara genel anestezi uygulanır. Alınması gereken böbrek veya böbrekler hastanın karın
bölgesine açılan kesiden dışarı alınır.

Nadiren de olsa iki böbreğin aynı anda alınması gerekebilir.
Eğer iki böbrek de alınacaksa ve böbrek nakli de yapılacaksa aynı seansta böbrek nakli de
yapılabilir. İşlem sırasında bazen kaburga kemiklerinden bir tanesinin alınması gerekebilir.

Kapalı nefrektomi yani laparoskopik veya robotik yöntemde ise hazırlık aşaması aynı olup ameliyat
esnasında hastanın sırt veya karın bölgesine 3 veya 4 yerden delik açılarak bu deliklere tek yönlü
hava girişi olan özel borular yerleştirilip hastanın karın boşluğu şişirilerek, boruların birinden karın
boşluğunu gösterecek yüksek çözünürlüklü bir kamera girilir.

Diğer borulardan ise gerekli cerrahi
 ekipmanlar girmiş olur böylece işlem açık ameliyattaki gibi gerçekleştirilir. Böbrek dışarı özel bir
torba yardımı ile alınır ancak açık ameliyattaki kadar büyük kesi olmaz. Ameliyat sonrası hastaların
ağrısı daha az olur ve iyileşme süreçleri açık ameliyata göre daha hızlı olur.

Her iki ameliyattan
 sonra da bol su tüketilmeli, ağır kaldırılmamalı ve yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.

Nefrektomi Ameliyatları Nedir?

Nefrektomi, böbreğin çıkarılması ameliyatına verilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Böbrek fonksiyonlarının yitirilmesi sonucunda bu böbreğin vücutta kalmaya devam etmesi yan ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş oluşumu, kanama, yüksek tansiyon ve buna bağlı pek çok probleme neden olabilir.

Nefrektomi en yaygın açık ve kapalı nefrektomi olarak gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve verici nakil öncesi yapılan bütün tıbbi değerlendirmelerden olumlu olarak sonuçlandıysa böbrek nakli ameliyatına alınmaktadır.

Böbreğin vericiden çıkarılma ve sonrasında alıcıya takılma ameliyatları süreç içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, hafif bir anestezi ile ameliyathane şartlarında, üroloji ekibi tarafından yapılmaktadır. Önemli ameliyatlardan biri olarak karşımıza çıkar.

Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Nefrektomi, görevini yerine getiremeyen böbreğin açık veya kapalı ameliyat ile alınması işlemine verilen addır.

Böbrek fonksiyonlarının yitirilmesi sonucunda bu böbreğin vücutta kalmaya devam etmesi nedeni ile yan ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş ve buna bağlı beyin kanaması, kalp hastalığı, göz ve böbreklerde hasar ve benzeri pek çok rahatsızlıkta ortaya çıkabilmektedir.

Nefrektomi en yaygın açık ve kapalı nefrektomi olarak gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve verici nakil öncesi yapılan bütün tıbbi değerlendirmelerden olumlu olarak sonuçlandıysa böbrek nakli ameliyatına alınmaktadır.

Böbreğin vericiden çıkarılma ve sonrasında alıcıya takılma ameliyatları süreç içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, hafif bir anestezi ile ameliyathane şartlarında, üroloji ekibi tarafından yapılmaktadır. 

İzmir’de Nefrektomi Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Nefrektomi, böbreğin çıkarılması ameliyatına verilen bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Nefrektomi en yaygın açık ve kapalı nefrektomi olarak gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve verici nakil öncesi yapılan bütün tıbbi değerlendirmelerden olumlu olarak sonuçlandıysa böbrek nakli ameliyatına alınmaktadır. Böbreğin vericiden çıkarılma ve sonrasında alıcıya takılma ameliyatları süreç içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, hafif bir anestezi ile ameliyathane şartlarında, üroloji ekibi tarafından yapılmaktadır. Önemli ameliyatlardan biri olarak karşımıza çıkar. 

İzmir’de nefrektomi ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Prof. Doktor Gökhan Koç Kimdir ?

İzmir’de ürolojik cerrahi alanında hizmet veren Prof. Dr. Gökhan Koç 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üroloji kliniğinde 5 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2007 yılında uzman doktor olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat başlamadan önce uzmanlar, hastalara genel anestezi yapmaktadır. Bu ameliyat yapılırken hastalara ‘J’ harfi biçiminde sağ kasıktan, vücudun sağ kısmına doğru uzanan 15-20 cm’ lik bir kesi yapılmaktadır. Böbrek, karın zarının arkasına gelecek biçimde vücuda yerleştirilmektedir.

Atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları dikkatlice ve düzgün bir biçimde yapılmaktadır. Genel olarak operasyondan 3-4 gün sonra alınacak bir dren ameliyat alanına koyulmaktadır.

Nefrektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Ameliyat süreleri genel olarak hastadan hastaya değişim göstermekte olan bir bilgidir. Ancak tüm hastalar hesaba katıldığında ve beklenenin dışında herhangi bir durumun gerçekleşmeyeceği varsayılarak ameliyatlara ortalama bir süre verilmektedir.

Karın alt kesiminde, çıkartılan böbreğin boyutuna göre bir kesi yapılarak organın dışarı alındığı bir operasyondur. Operasyon başlangıcında mesaneye bir kateter ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren yerleştirilmektedir. Dolayısıyla detaylı bir ameliyattır ve yaklaşık olarak 5-6 saat sürmektedir.

Açık Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbreğin vücuttan çıkarılması işlemi olan nefrektomi, açık ameliyat yöntemi ya da laparoskopik ameliyat yöntemi ile yapılabilmektedir. Operasyon eğer açık ameliyat yöntemi ile gerçekleştirilirse bu işleme açık nefrektomi adı verilmektedir.

Ameliyat yapılırken hastalara ‘J’ harfi biçiminde sağ kasıktan, vücudun sağ kısmına doğru uzanan 20 cm’ lik bir kesim açılmaktadır. Böbrek, karın zarının vücuda yerleştirilmektedir. Atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları yapılmaktadır.

Nefrektomi Ameliyatı Neden Yapılır?

Nefrektomi, böbreğin vücuttan çıkarılması işlemine denmektedir. Böbreğin taş, enfeksiyon gibi sebeplerden dolayı görevini yapamaz hale gelmesi sonucu çürümesi, böbrekte kanser gelişimi ya da başka bir kişiye takılması gibi nedenlerden dolayı tamamının ya da bir bölümünün gerekebilmektedir.

İşte bu gibi durumlarda kişilere açık ya da kapalı nefrektomi ameliyatları yapılmaktadır. Geçmişte daha çok açık ve geleneksel yöntemler kullanılsa da günümüzde kapalı yöntem öne çıkmaktadır.

Kaynakça:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21515-nephrectomy