İzmir Nefrektomi Ameliyatları

Nefrektomi Ameliyatları

İzmir Nefrektomi Ameliyatları

Nefrektomi Ameliyatları, kısaca böbrek alınması olarak adlandırılabilir. Genellikle böbrek tümörleri
 veya böbreğin taş, çıkım tıkanıklığı ya da rahim ağzı kanseri, kolon kanseri vs gibi böbreği tıkayarak
 çalışmamasına neden olan durumlarda yapılır.

Böbrek fonksiyonlarının yitirilmesi sonucunda bu böbreğin vücutta kalmaya devam etmesi yan ağrısı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş oluşumu, kanama, yüksek tansiyon ve buna bağlı pek çok probleme neden olabilir.

Nefrektomi en yaygın açık ve kapalı nefrektomi olarak gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve verici nakil öncesi yapılan bütün tıbbi değerlendirmelerden olumlu olarak sonuçlandıysa böbrek nakli ameliyatına alınmaktadır.

Böbreğin vericiden çıkarılma ve sonrasında alıcıya takılma ameliyatları süreç içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu işlem, hafif bir anestezi ile ameliyathane şartlarında, üroloji ekibi tarafından yapılmaktadır. Önemli ameliyatlardan biri olarak karşımıza çıkar.

İzmir Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:Nefrektomi Ameliyatları
Prosedür:
Tümör veya taş vs nedenlerle çalışmayan böbreğin alınması işlemi. Açık olarak karın bölgesinden veya karın yan tarafından yapılan kesi ile ulaşılır. Laparoskopik veya robotik yöntemlerle de yapılabilir.
Süre:1-3 Saat
Hastanede Kalma Süresi:1-3 Gün
Anestezi:Genel anestezi
İyileşme Zamanı:2-3 Gün
İşe (Okula) Dönüş:2-4 Hafta
Yara İzleri:Yönteme göre evet
Ağrı Süresi:24-48 Saat

Nefrektomi ameliyatında sıklıkça kullanılan iki yöntemi vardır. Bunlardan ilki 
açık nefrektomi diğeri ise kapalı nefrektomi yani laparoskopik ya da robotik yöntemdir. Açık 
nefrektomi ameliyatı öncesinde ameliyat sebeplerine göre izlenecek yol iyice analiz edilip anestezi
 uzmanının da yardımları ile hastanın ameliyata uygun olup olmadığı kararlaştırılır.

Ameliyata uygun
 olan hastalara genel anestezi uygulanır. Alınması gereken böbrek veya böbrekler hastanın karın
 bölgesine açılan kesiden dışarı alınır.

Nadiren de olsa iki böbreğin aynı anda alınması gerekebilir.
 Eğer iki böbrek de alınacaksa ve böbrek nakli de yapılacaksa aynı seansta böbrek nakli de
 yapılabilir. İşlem sırasında bazen kaburga kemiklerinden bir tanesinin alınması gerekebilir.

Kapalı nefrektomi yani laparoskopik veya robotik yöntemde ise hazırlık aşaması aynı olup ameliyat
 esnasında hastanın sırt veya karın bölgesine 3 veya 4 yerden delik açılarak bu deliklere tek yönlü 
hava girişi olan özel borular yerleştirilip hastanın karın boşluğu şişirilerek, boruların birinden karın 
boşluğunu gösterecek yüksek çözünürlüklü bir kamera girilir.

Diğer borulardan ise gerekli cerrahi
 ekipmanlar girmiş olur böylece işlem açık ameliyattaki gibi gerçekleştirilir. Böbrek dışarı özel bir 
torba yardımı ile alınır ancak açık ameliyattaki kadar büyük kesi olmaz. Ameliyat sonrası hastaların 
ağrısı daha az olur ve iyileşme süreçleri açık ameliyata göre daha hızlı olur.

Her iki ameliyattan
 sonra da bol su tüketilmeli, ağır kaldırılmamalı ve yoğun egzersizden kaçınılmalıdır.

Nefrektomi Ameliyatı Riskli Mi?

Bir böbreği çıkarmak için yapılan cerrahi bir prosedüre nefrektomi denir ve diğer büyük ameliyatlar gibi potansiyel riskleri vardır. Kan pıhtıları, enfeksiyonlar, kanama ve anesteziye karşı olumsuz reaksiyonlar riskler arasındadır. Ameliyatın amacına ve hastanın genel sağlık durumuna göre ek spesifik riskler olabilir.

Örneğin, nefrektomi kanseri tedavi etmek için yapılırsa, ameliyat sırasında kanserin yayılma riski olabilir. Hasarlı bir böbreği çıkarmak için ameliyat yapılıyorsa, diğer böbreğe zarar verme riski vardır.

Ancak cerrahi yöntemler geliştikçe nefrektomi ameliyatının riskleri de giderek azaldı. Bir seçim yapmadan önce, benzersiz durumunuza bağlı olarak prosedürün kesin riskleri ve avantajları hakkında doktorunuzla konuşmanız çok önemlidir.

Nefrektomi Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Bazen tek bazen de iki böbreğin çalışmaması veya tümör varlığı durumunda vücuttan alınmasına nefrektomi operasyonu denir.
 • Nefrektomi cerrahi bir işlemdir. Hasta anestezi ile uyutulur ardından uzman hekimler tarafından operasyon gerçekleştirilir.
 • Nefrektomi ameliyatları böbreğin taş, enfeksiyon, böbrek çıkım darlığı, polikistik böbrek hastalığı vs gibi nedenlerle fonksiyon yapamaz ve kişiye zarar verebilecek duruma geldiği durumlarda, böbrek naklinde doku uygunluğu sağlanan bir yakınına vermek istendiğinde böbrek nakli amacıyla ve ayrıca böbrekte tümör varlığı durumlarında yapılabilir
 • Bazen nefrektominin nedenlerinden birisi de ateşli veya delici kesici silah yaralanması, trafik kazası, yüksekten düşme vs  gibi nedenlerle böbreklerin travmaya uğramasıdır ve böbrek onarılamayacak derecede zarar gördüyse doktor nefrektomi yapılmak zorunda kalabilir.
 • Tümör nedeniyle yapılan Nefrektomi ameliyatları radikal nefrektomi ve parsiyel nefrektomi olmak üzere ikiye ayrılır. Tümör çok büyükse, geride sağlıklı bir böbrek dokusu bırakılamayacak ise veya tümörlü dokunun cerrahi olarak çıkartılması teknik olarak zor ve onkolojik açıdan riskli ise çevresindeki yağ dokusu ile beraber tüm böbreğin alınması işlemine radikal nefrektomi ismi verilir. Eğer tümör küçük, cerrahi olarak çıkarılabilecek düzeyde ve onkolojik risk oluşturmuyorsa bazen sadece tümör bölgesinin alınması yeterli olur. Bu yönteme parsiyel nefrektomi denir. 
 • Böbrekler yaşamsal organlardır. Tek böbrekle yaşamak kontrollü bir biçimde mümkündür. Fakat iki böbreğin alındığı durumlarda hastanın yaşaması mümkün değildir. Bu yüzden hastalar öncelikle diyaliz programına alınarak böbrek nakil kriterlerine uyuyorlarsa nakil bekleme listesine girerler.
 • Böbrek nakli için sağlıklı kişilerden kan örnekleri alınır ve uyuşma olup olmadığına bakılır. Tahliller sonucunda alıcı ve verici arasında uyum sağlanıyorsa operasyon gerçekleştirilir. İki böbreğin de alındığı nefrektomi operasyonlarında verici de hazır olarak bekletilir. Alınan sağlıklı böbrek, sağ veya sol hangi taraf müsait ise hastaya yerleştirilir. Sağlıklı kişiden böbreğin alınarak nakil bekleyen kişiye takılmasına donör nefrektomisi adı verilir.
 • İzmir nefrektomi ameliyatı açık ve kapalı (laparoskopik, robotik) olarak yapılabilmektedir. Seçilecek yöntemin belirlenmesinde cerrahın tecrübesi, nefrektomi nedeni, kişinin vücut yapısı, genel sağlık durumu, böbreğin durumu önemlidir.
 • Kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlarda vücuda 1 cm boyutunda 34 adet küçük kesiler açılarak vücut içerisine yaklaşık 10 cm uzunluğunda boru benzeri aletler (trokar) yerleştirilir ve bu trokarlardan yerleştirilen kamera ve diğer aletlerle nefrektomi işlemi yapılır. Eğer böbreğin tamamı alındıysa böbreği dışarıya almak için kesilerden birisi biraz büyütülür..
 • Kapalı yöntemlerin avantajı, daha iyi bir görüş sağlaması, daha az kanama riski, hastanın daha az ağrı duyması, daha çabuk toparlaması ve daha erken taburcu olması olarak sayılabilir. Ancak uygulanacak yöntemin seçiminde hekimin tecrübesi ve görüşü önemlidir. 
 • Hastalar bir sorun çıkmadığı sürece 34 gün içerisinde hafta içinde taburcu edilir. Nefrektomi ameliyatları sonrası hastaların bol bol su içmesi, bol bol dinlenmesi, diyetine dikkat etmesi, ağır egzersizler yapmaması ve düzenli bir şekilde kontrollerine ihmal etmenden gitmeleri önerilmektedir.

İzmir’de Nefrektomi Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Nefrektomi Ameliyatı fiyatları yapılacak ameliyat türüne, hastane ya da doktorunuzun uzmanlığına göre değişiklik göstermektedir.

İzmir’de nefrektomi ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorumuza danışabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat başlamadan önce uzmanlar, hastalara genel anestezi yapmaktadır. Bu ameliyat yapılırken hastalara ‘J’ harfi biçiminde sağ kasıktan, vücudun sağ kısmına doğru uzanan 15-20 cm’ lik bir kesi yapılmaktadır. Böbrek, karın zarının arkasına gelecek biçimde vücuda yerleştirilmektedir. Atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları dikkatlice ve düzgün bir biçimde yapılmaktadır. Genel olarak operasyondan 3-4 gün sonra alınacak bir dren ameliyat alanına koyulmaktadır.

Nefrektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Ameliyat süreleri genel olarak hastadan hastaya değişim göstermekte olan bir bilgidir. Ancak tüm hastalar hesaba katıldığında ve beklenenin dışında herhangi bir durumun gerçekleşmeyeceği varsayılarak ameliyatlara ortalama bir süre verilmektedir. Karın alt kesiminde, çıkartılan böbreğin boyutuna göre bir kesi yapılarak organın dışarı alındığı bir operasyondur. Operasyon başlangıcında mesaneye bir kateter ve bitiminde operasyon bölgesine bir dren yerleştirilmektedir. Dolayısıyla detaylı bir ameliyattır ve yaklaşık olarak 5-6 saat sürmektedir.

Açık Nefrektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbreğin vücuttan çıkarılması işlemi olan nefrektomi, açık ameliyat yöntemi ya da laparoskopik ameliyat yöntemi ile yapılabilmektedir. Operasyon eğer açık ameliyat yöntemi ile gerçekleştirilirse bu işleme açık nefrektomi adı verilmektedir. Ameliyat yapılırken hastalara ‘J’ harfi biçiminde sağ kasıktan, vücudun sağ kısmına doğru uzanan 20 cm’ lik bir kesik açılmaktadır. Böbrek, karın zarının vücuda yerleştirilmektedir. Atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları yapılmaktadır.

Nefrektomi Ameliyatı Neden Yapılır?

Nefrektomi, böbreğin vücuttan çıkarılması işlemine denmektedir. Böbreğin taş, enfeksiyon gibi sebeplerden dolayı görevini yapamaz hale gelmesi sonucu çürümesi, böbrekte kanser gelişimi ya da başka bir kişiye takılması gibi nedenlerden dolayı tamamının ya da bir bölümünün gerekebilmektedir. İşte bu gibi durumlarda kişilere açık ya da kapalı nefrektomi ameliyatları yapılmaktadır. Geçmişte daha çok açık ve geleneksel yöntemler kullanılsa da günümüzde kapalı yöntem öne çıkmaktadır.

Kaynakça:

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21515-nephrectomy

Çiçek, T., Erhan, Ş. E. N., Gönen, M., Gönülalan, U., Koşan, M., & Öztürk, B. (2014). Laparoskopik transperitoneal basit nefrektomi: tek merkez deneyimi. Cukurova Medical Journal, 39(2), 290-297.