Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi

Radikal Prostatektomi prostat kanseri tanısı almış kişilerde prostat bezinin tamamı ve seminal
 veziküller ile tümörden etkilenen dokuların çıkarılmasına verilen işlemdir.

Hastalığın evresine göre
çevresindeki lenf bazlerinin de temizlenmesi gerekebilir. Bu operasyon sırasında genel anestezi
tercih edilir.

Prostat kanseri özellikle kanda bakılan PSA molekülünün daha yaygın kullanılmaya başlaması ile
birlikte geçmiş yıllara göre daha erken evrede yakalanmakta, bu da hastalıktan tamamen kurtulma
şansını ciddi derecede arttırmaktadır.

Radikal prostatektomi özellikle erken evre hastalıkta
yapılabileceği gibi, çevreye yayılmış, lenf bezlerine sıçrama yapmış hastalarda da başarılı sonuçlar
vermektedir.

Son yıllarda diğer organlara sıçramış (metastaz) ancak yaygın metastazı olmayan
hastalarda da başarı ile uygulanabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Hastalığın evresi, ameliyat
patoloji sonucu ve ameliyat sonrası PSA değerlerine göre hastaya radyoterapi (ışın tedavisi) ve
hormonal tedaviler de eklemek gerekebilir.

Açık ve robotik olarak yapılabilen bu ameliyatta da kapalı ameliyat yolu olan robotik radikal
prostatektomi daha sıklıkla tercih edilir.

Bunun en büyük nedenleri daha az kan kaybı olması,
taburcu süresinin daha kısa olması, ağrı katsayısı ve sıklığının daha az olması, idrar kontrolünün
kolaylığı ve cinsel yaşama hızlı dönüş olarak sayılabilir. Bugün tüm dünyada robotik radikal
prostatektomi yaygın olarak uygulanmaktadır.

Açık ameliyatta kesik açılır ve bu kesiğin içersinden prostat ve veziküller çıkarılıp, mesane kanalı ile
idrar yolu birleştirilir. Kapalı cerrahide ise karnın içine plastik kanüller yerleştirilip bu konüller
sayesinde prostatı çıkarmak için gerekli aletler karın içine yerleştirilerek işlem yapılır.

Açık ve kapalı 
ameliyatlar arasında kanser kontrolü açısından ciddi fark olmamakla birlikte, kapalı yöntemlerin
daha az kan kaybı, daha hızlı iyileşme, sertleşme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi problemleri daha
az yaşama ve daha çabuk düzelmesi gibi avantajları vardır.

Yaşam boyu kontrolleri gerektiren ciddi
bir hastalıktır, ve düzenli olarak Üroloji hekiminizin kontrolünde olmanızı gerektirir.

Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Nedir?

Radikal prostatektomi; prostat kanseri olan hastalarda, prostat bezini ve etrafını saran dokuları çıkarmak için yapılan bir prostat ameliyatı olarak karşımıza çıkar.

Radikal prostatektomi yapılmadan önce doktorlar ilk olarak prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmek için çalışmalar yapar.

Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, bir cerrah birçok prostat kanseri yavaşça büyüdüğü için ameliyattan önce başka seçenekler de kişiye sunabilir ancak bunların kesin bir çözüm olup olmadığı belli değildir. Son aşamada ameliyata ihtiyaç duyulur.

Ameliyatla tedavide yüksek sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Prostat tedavisinde pek çok yönteme başvurulabilmektedir. Önemli olan hastalığın hızlı teşhis ve tedavisidir.

Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Nasıl Yapılır?

Radikal prostatektomi; prostat kanseri olan hastalarda, prostat bezini ve etrafını saran dokuları çıkarmak için yapılan ve hastanın kanserden kurtulmasını sağlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Radikal prostatektomi yapılmadan önce doktorlar ilk olarak prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmek için çalışmalar yapar.

Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, bir cerrah birçok prostat kanseri yavaşça büyüdüğü için ameliyattan önce başka seçenekler de kişiye sunabilir ancak bunların kesin bir çözüm olup olmadığı belli değildir. Son aşamada ameliyata ihtiyaç duyulur.

Ameliyatla tedavide yüksek sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Prostat tedavisinde pek çok yönteme başvurulabilmektedir. Önemli olan hastalığın hızlı teşhis ve tedavisidir.

İzmir’de Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Fiyatları Ne Kadar?

Radikal prostatektomi; prostat kanseri olan hastalarda, prostat bezini ve etrafını saran dokuları çıkarmak için yapılan bir prostat ameliyatı olarak karşımıza çıkar. Radikal prostatektomi yapılmadan önce doktorlar ilk olarak prostat kanserinin prostatın ötesine yayılmadığını tespit etmek için çalışmalar yapar.

Prostat kanserinin yayılmadığı ortaya çıkarsa, bir cerrah birçok prostat kanseri yavaşça büyüdüğü için ameliyattan önce başka seçenekler de kişiye sunabilir ancak bunların kesin bir çözüm olup olmadığı belli değildir.

İzmir’de prostat kanserinde radikal prostatektomi ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Prof. Doktor Gökhan Koç Kimdir ?

İzmir’de ürolojik cerrahi alanında hizmet veren Prof. Dr. Gökhan Koç 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üroloji kliniğinde 5 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2007 yılında uzman doktor olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Radikal Prostatektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Açık prostat kanseri ameliyatlarının süreleri hasta ile ilgili pek çok faktöre göre değişiklikler gösterebilmektedir. Hastanın kilosu, tümörün boyutu ve konumu, lenf nodu diseksiyonu gerekliliği gibi daha pek çok faktör ameliyat sürelerini ciddi oranlarda değiştirmektedir.

Bunlar dışında ameliyatı gerçekleştiren cerrahın tecrübesi de cerrahi müdahalenin süresini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ancak bu ameliyat ortalama olarak 2 ya da 3 saat süren cerrahi müdahaledir. 

Radikal Prostatektomi Ameliyatı Sonrası PSA Kaç Olmalı?

Açık ameliyat sonrasında PSA değeri oldukça önemlidir. Radikal prostatektomi ile ilgili olarak, anahtar faktör, PSA’nın tespit edilemez olarak kabul edilmesi için 0,1 ng/mL’nin altında olması gerekmektedir. Aksi bir durumda, kurtarma tedavisi uygulanmalıdır.

Dolayısıyla hem hastaların hem de doktorların ameliyat sonrasında iyileştim ya da iyileşti düşüncesine girmeden kontrolü elden bırakmaması gerekmektedir. PSA seviyesinin artması kişi için oldukça ciddi bir durumdur ve rahatsızlığın tekrarlanmasına sebep olabilmektedir.

Radikal Cerrahi Ne Demek?

Radikal cerrahi, önemli bir hastalığı, hatta genel olarak kanseri, yok etmek için hastalığın bulunduğu doku ve hastalığın bulunabileceği çevre dokuyu tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen cerrahi girişimdir.

Radikal cerrahi yapılabilen pek çok kanser türü ve bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bunlara; radikal mastektomi, radikal diseksiyon, radikal ampütasyon, radikal rektum cerrahisi gibi işlemler örnek verilebilmektedir. Tüm ameliyatların hastalığı farklı olsa dahi hepsinin ana amacı aynıdır.

Kaynakça:

https://www.ucsfhealth.org/treatments/radical-prostatectomy