İzmir Endoskopik Prostat Ameliyatı

Endoskopik Prostat Ameliyatı

İzmir Endoskopik Prostat Ameliyatı

Endoskopik prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümelerinde uygulanan ve işeme güçlüğünü en 
hızlı ve kesin yolla çözebilen bir ameliyat yöntemidir.

Hedef grubu ise ilaç tedavisinden fayda
 görmeyenler ve prostat büyümesine bağlı idrarda kanamaları, sık tekrarlayan enfeksiyonları olan
 hastalardır.

Bu yöntem prostat büyüklüğü ile ilişkili olup Avrupa Üroloji Derneği’nin kılavuzunda 80
 gr’a kadar olan prostat hastalarına önerilmekle birlikte, cerrahın tecrübesine ve son yıllarda teknolojik gelişmelerle holmium gibi lazer yöntemleri ile biraz
 daha büyük prostatlarda da uygulanabilmektedir.

Bu ameliyatta üretra olarak isimlendirilen idrar kanalı kullanılarak doğrudan 
prostata ulaşılır ve idrar kanalını tıkamış olan iç kısmındaki prostat dokusu çıkarılarak kanal açılır ve 
hastanın daha rahat idrar yapması amaçlanır. Ameliyat genel veya spinal anestezi eşliğinde yaklaşık
 1 saatlik kısa süreli bir ameliyattır.

Endoskopik Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Prostat büyümesi; sık idrara çıkma, idrar zorluğu, kesik kesik işeme, idrarını tutama ve ağrı gibi kişilerin gündelik hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok problemi de ortaya çıkarmaktadır. Hiçbir tedavi sonuç vermezse bu evrede ameliyat tercih edilir.

Ameliyatta idrar kanalının içine kameralı sistemle girilerek elektrik iletimini sağlayarak kesme işlemini yapan araçlarla içerden kazıyarak işlem yapılır. İşlem sırasında idrar torbasında biriken küçük parçalar operasyon sonunda toplanıp dışarı çıkarılır.

Bu parçalar nihai inceleme için laboratuvara gönderilmektedir. Kazıma işleminin ardından prostat bölgesindeki kanama odakları kontrol altına alınıp hasta takip edilir.

İzmir Endoskopik Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:Endoskopik Prostat Ameliyatı
Prosedür:
Kapalı olarak kamera ile girilerek prostatın büyüyen kısmı çıkarılır
Süre:1 Saat
Hastanede Kalma Süresi:1-2 Gün
Anestezi:Spinal anestezi
İyileşme Zamanı:2-3 Gün
İşe (Okula) Dönüş:7-10 Gün
Yara İzleri:Hayır
Ağrı Süresi:24-48 Saat

Prostat ameliyatı, prostat büyümesinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Ameliyatta idrar kanalının içine kameralı sistemle girilerek elektrik iletimini sağlayarak kesme işlemini yapan araçlarla içerden kazıyarak işlem yapılır. İşlem sırasında idrar torbasında biriken küçük parçalar operasyon sonunda toplanıp dışarı atılır.

Bu parçalar nihai inceleme için laboratuvara gönderilmektedir. Kazıma işleminin ardından prostat bölgesindeki kanama odakları kontrol altına alınıp hasta takip edilir. Böylece hastadaki prostat rahatsızlığı giderilmiş olur. Ameliyat sonrası bakım büyük bir önem arz eder.

Ameliyattan sonra hasta 1 ile 2 gün arasında hastanede gözetimde tutularak taburcu olabilir. Hasta
 gündelik yaşamına birkaç gün içinde dönse de tam iyileşme süresi değişkenlik gösterebilir.

Hassas bir bölge
 olması nedeni ile hasta olabildiğince dikkat etmeli ve doktorunun kendisine verdiği yönergelere
 elinden geldiğince uymalıdır. Bu ameliyattan sonra hastaya rahat idrar yapabilmesi ve
 sterilizasyon için sonda takılır.

Hasta ameliyattan sonraki gün rahatlıkla ayağa kalkabilir. Yan etkileri 
çok fazla olan bir ameliyat değildir, cinsel fonksiyonlara bağlı olan sinirlere hasar vermediği için 
cinselliği olumsuz etkilemez.

Ameliyattan bir iki gün sonra hastanın idrar sondası alınır, erken
 dönemde geçici olabilen idrarda yanma ve tutukluk olabilir ancak kısa sürede düzelir.

Endoskopik Prostat Ameliyatının Avantajları Nelerdir?

Minimal invaziv prostat cerrahisi olarak da bilinen endoskopik cerrahinin açık cerrahiye göre birçok avantajı vardır. Sonuçlar daha az kan kaybı, daha az komplikasyon, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşmedir. 

Ayrıca endoskopik cerrahide etkilenen doku daha hassas bir şekilde çıkarılabildiği için çevredeki sağlıklı doku daha iyi korunabilir, iktidarsızlık ve idrar kaçırma riski azaltılabilir. Ek olarak, endoskopik cerrahi daha küçük bir kesi ve daha az yara izine izin vererek daha az ağrı ve daha hoş bir estetik sonuç sağlayabilir. 

Geleneksel cerrahi ile karşılaştırıldığında, endoskopik cerrahi kanserin erken saptanması ve kanserin hızlı bir şekilde çıkarılması avantajına sahiptir.

Endoskopik Prostat Ameliyatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Prostat mesane olarak isimlendirilen idrar kesesinin hemen çıkışında bulunur ve yaş ile beraber büyüyerek idrar yapmakta zorlanmalara neden olabilir. 
 • İdrar yapmakta zorlanan hastalar prostat büyümesi açısından bir ürolog tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir ve prostatın kötü huylu hastalıklarından ayrımı yapılmalıdır.
 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tanısı alan hastalar önce ilaç tedavisi almalı, ancak fayda görmeyen veya idrarda devamlı kanama, enfeksiyon veya beraberinde mesane taşı gibi hastalığı olan kişilerde cerrahi düşünülmelidir.
 • Avrupa Üroloji Derneği’nin önerilerine göre 80 gr altındaki prostat için önerilen tedavi endoskopik (kapalı) tedavidir.
 • Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) için uygulanan endoskopik tedavide idrar kanalından girilerek prostatın tamamı değil, sadece büyüyerek idrar kanalını tıkayan kısmı çıkarılır
 • Endoskopik prostat ameliyatında çeşitli enerji kaynakları kullanılabilir. Yıllardır uygulanan standart enerji teknikleri kullanılabildiği gibi yeni nesil lazerler de bu yöntemde kullanılabilir ve bu teknikler de endoskopik prostat ameliyatının farklı bir çeşididir. 
 • Kullanılan standart yöntem ile lazer teknolojilerinin birbirlerine gösterilmiş bariz üstünlükleri yoktur.
 • Buharlaştırma gibi farklı yöntemler de endoskopik prostat  ameliyatının farklı bir yöntemidir.
 • Ameliyat sonrası hastaya idrar sondası takılır ve duruma göre 1-3 gün arası kalabilir.
 • Ameliyat sonrası erken dönemde kanama en önemli problemdir ve bazen tekrar ameliyathanede müdahaleyi gerektirebilir.
 • İzmir endoskopik prostat ameliyatı sonrası idrarda yanma, zorlanma gibi geçici şikayetler görülebilir ve bir aya kadar uzayabilir. 
 • Endoskopik Prostatektomi ameliyatı geçiren bazı hastalarda nadiren de olsa erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu), üriner inkontinans (idrar kaçırma) gibi komplikasyonlar görülebilir.
 • Ameliyat sonrası hastaların kabız kalmamasına dikkat edilmeli, hastalar acı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca istirahat etmeye dikkat edilmeli, uzun süreli oturulmamalı, uzun ve yorucu faaliyetlerden uzak durulmalı ve ağır kaldırılmamalıdır.

Endoskopik (Kapalı) Prostat Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Endoskopik prostat ameliyatı; Prostat büyümesine bağlı olarak ilaç kullanıp sonuç alamayanlar haricinde sik idrar yolu enfeksiyonu yaşayan, idrarından ciddi miktarda kan gelen, prostat büyümesine bağlı şikayetlerle beraber mesane taşı olan, idrar yapma sonrası mesanede artık idrar kalmasına bağlı böbrek yetmezliği yaşayan ve  idrarını yapamamaya bağlı kalıcı idrar sondası kullanmak zorunda kalan hastalar için uygundur.

İyi huylu prostat büyümesinin semptomlarını tedavi etmek için yapılan endoskopik cerrahi yöntemde prostatın idrar kanalına doğru büyüyen iç kısmını (hastanın şikayetlerine neden olan) çıkarmak için idrar yolundan metal cihazlar (rezektoskop)  ile girildikten sonra içerisine yerleştirilen kamera yardımı ile büyüyen dokular kesilerek çıkarılır. Lazer teknikleri ile beraber büyük boyutlu prostat ameliyatları da kapalı yöntemle uygulanabilmekle beraber Avrupa Üroloji Derneği kılavuzunda genelde 80 gr altındaki prostat ameliyatları için önerilir. Yaklaşık hastanede kalış süresi 1 gündür. Ameliyat sonrası idrar sondası 1-3 gün sonra çekilir.

İzmir’de Endoskopik Prostat Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Prostat büyümesi sık idrara çıkma, idrar zorluğu, kesik kesik işeme, idrarını tutama ve ağrı gibi kişilerin gündelik hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok problemi de ortaya çıkarmaktadır.

Tedavide ilk olarak ilaçlar kullanılmakta ancak ilaçla iyileşme sağlanamayan ya da ilaçtan ilk başta yarar görmesine rağmen rahatsızlıkları tekrarlayan, yan etkileri veya başka rahatsızlıkları sebebiyle ilaç kullanamayan hastalar için prostat ameliyatları yapılır.

İzmir’de endoskopik prostat ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Endoskopik Prostat Cerrahisi Nedir?

Endoskopik prostat cerrahisi, iyi huylu prostat büyümesinin sebep olduğu işeme güçlüğünün en hızlı ve keskin çözümüdür. Endoskopik prostat idrar kanalından doğal boşluğu kullanıp, prostata ulaşmaktır ve bu operasyon, prostatın kanalı tıkayan iç kısmının rezeksiyonu prensibine dayanmaktadır. Prostat ameliyatlarının altın standardı olan endoskopik prostat cerrahisi, sadece yanma ya da kesme olabileceği gibi bipolar (keserken yanı zamanda kanama kontrolü sağlayan) sistemde kullanılabilmektedir.

Prostat Endoskopisi Nasıl Yapılır?

En sık uygulanan ve standart olarak kabul edilen prostat ameliyat tekniği TUR-prostat denilen endoskopik yol ile prostat bezinin çıkarılması işlemine prostat endoskopisi denmektedir. Bu yöntem ile vücutta herhangi bir kesi açılmadan, idrar yapılan boru (üretra) içine kameralı bir cihaz ile girilerek prostat bezi küçük parçalar halinde dışarı alınmaktadır. İşlem spinal ya da genel anestezi altında uygulanmaktadır. İşlemden sonra idrar kesesine bir sonda yerleştirilmektedir.

Kaynakça :

Ünal Sert, D., & Kılıç, Ö. BPH’da endoskopik cerrahi tedavi.