İzmir Sistoskopi

Sistoskopi

İzmir Sistoskopi

Sistoskopi, idrar kanalının çıkım noktasından (üretra) mesaneye kadar olan hattın incelenmesini 
sağlayan endoskopik bir tanı ve tedavi yöntemidir.

İdrar kanalına sert veya fleksible (yumuşak)
 kameralarla girilerek gerçekleştirilen yöntem, üretra, mesane ve prostat hakkında birçok tetkikin 
kolayca yapılabilmesine imkan sunar.

Aynı zamanda, idrar yolu tıkanıklıkları, mesanede veya idrar
 kanalında yabancı cisim olması ve benzeri sağlık sorunlarının tedavisinde de sistoskopi yöntemine 
başvurulur. Mesane kanserinin endoskopik tedavisi sonrası hastaların ara ara sistoskopik kontrollere 
girmesi zorunludur ve bu sistoskopinin en sık yapılma nedenidir.

Sistoskopi uygulamasının en yaygın nedenlerinden biri idrarda kan meydana gelmesidir. Bu kanamaya neden olabilecek durumlar sistoskopi yöntemi ile belirlenebilmektedir. Hastalıkların tanısı ne kadar kısa sürede yapılırsa o kadar hızlı ve kolay bir iyileşme süreci geçirilebilir. 

Üroloji uzmanlarının bir tanı aracı olan Sistoskopi, yaygın kullanılan bir araçtır. Bu araçla uygulanacak 
işlemin türüne göre ve hastanın genel durumuna göre lokal ya da genel anestezi uygulanabilir. Klinik 
bir uygulama olan yöntem, üroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Sistoskopi Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:Sistoskopi
Prosedür:
İdrar kanalından kamera ile girilerek mesane içerisindeki taş, tümör gibi patolojileri saptamaya yönelik bir işlemdir
Süre:10 Dakika
Hastanede Kalma Süresi:Aynı gün taburcu olunur
Anestezi:Lokal veya Spinal
İyileşme Zamanı:1 Gün
İşe (Okula) Dönüş:1-2 Gün
Yara İzleri:Hayır
Ağrı Süresi:1 Gün

İdrar yolunda meydana gelen hastalıklar pek çok sebepten kaynaklı olabilmektedir. İzmir sistoskopi, özel aletler kullanılarak dış idrar deliğinden kapalı yöntem şeklinde girilerek idrar yollarının görülmesini veya tedavi edilmesini sağlayan tedavi yöntemidir.

Sistoskopi ile mesanenin iç yüzeyini, prostatın idrar yolu ile ilişkisini, idrarı dışarı taşıyan tüp olarak da adlandırılan üretranın incelenmesini sağlayan bir prosedür incelenip tedaviye karar verilmesini sağlayan bir yöntemdir. 

Sistoskopi, idrar kanalı ağzından girilerek herhangi bir kesi olmadan yapılan bir işlem olduğundan,
 komplikasyon olasılığı oldukça düşüktür. Hatta bu işlemin zararlarından öte, oldukça faydalı
 sonuçlarından söz edebilmek mümkündür. Kesi olmadan tedavi edebilen bir araç olmasından ötürü,
 bu yöntemin yaygın biçimde kullanıldığını ve bir zararı olmadığını biliyoruz.

Sistoskopi, duruma göre 2 ila 5 dakika arasında süren bir işlemdir. Lokal veya genel anestezi altında 
yapılıyor olduğundan herhangi bir acı verme durumu yoktur. İşlem sonrasında ise tedavi veya tanı
 yöntemine bağlı olarak sınırlı düzeyde görülen ağrı ve acı, ağrı kesicilerle giderilebilir.

Sistoskopi, her yaş grubunda hastaya uygulanabilir. Uygulama sonuçları hemen alınabilirken, eğer bir 
patolojik değerlendirme gerekli görülmüş ise bunun sonuçları da birkaç gün içerisinde çıkacaktır.

Sistoskopi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Sistoskopi olarak bilinen bir teşhis prosedürü sırasında, bir sağlık uzmanının mesane ve üretranın içine bakmasını sağlamak için sistoskop adı verilen ince, esnek bir tüp kullanılır. Sıklıkla aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. İdrarda kan, sık idrara çıkma ve idrar yapmada zorluk gibi semptomların değerlendirilmesi
 2. Mesane kanserini saptama ve izleme
 3. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının nedeninin belirlenmesi
 4. Mesane ve üretral taşların belirlenmesi ve tedavisi
 5. Mesane veya idrar yolundaki polipler veya tümörler gibi anormal büyümelerin belirlenmesi ve tedavi edilmesi
 6. Önceki mesane cerrahisinin sonuçlarının değerlendirilmesi
 7. İdrar yollarındaki yabancı cisimlerin teşhisi ve çıkarılması
 8. Üreteral stent yerleştirme veya üretral dilatasyon gibi belirli idrar yolu prosedürleri için hazırlık
 9. Ameliyattan sonra üretral ve mesane iyileşmesinin izlenmesi.

Sistoskopi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Sistoskopi ürolojide alanında sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisidir ve mesane ve üretranın anatomisini kontrol etmek için ürolog tarafından yapılan bir işlemdir.
 • Sistoskopi, üretraya yerleştirilebilen sistoskop adı verilen bir cihazın içerisinden geçirilen kamera ile üretra ve mesanenin kamera ile görüntülenmesi işlemine verilen isimdir.
 • Sistoskopi, lokal anestezi ile yapılabileceği gibi işlemi tolere edemeyen hastalarda anestezi ile de yapılabilir.
  İki türlü cihaz vardır. Fleksible olarak isimlendirilen daha ince cihazın yanında daha kalın metal aletler ile de yapılabilmektedir ancak ideali ince flexible cihaz ile yapmaktır.
 • Mesanenizi ve üretra patolojilerinde kullanılır. En sık kullanım alanı mesane tümörlerinin tanı ve takibinde kullanımı olmakla birlikte, üretra darlıkları, mesane taşı, mesane fistülü, interstisyel sistit gibi patolojileri ortaya koymak için de yapılabilir.
 • Sistoskop, üretra yoluyla ve yüzeyden biyopsi almak amacı ile de kullanılabilir.
 • Sistoskopi öncesi enfeksiyondan korunmak için üretra ve çevresi dezenfekte edilerek işlem yapılmalıdır
 • İşlem ayakta tedavi edilir ve en fazla 20 dakika sürer.
 • Sistoskopi sonrası idrarda yanma ve kanama gibi geçici belirtiler görülebilir.
 • Bu prosedürü gerçekleştirmek için kullanılan yaygın aletin adı sistoskoptur. Şekli teleskopa benzemektedir. Giriş yapılan yerden içerinin rahatlıkla görünmesi için tasarlanmıştır.
 • Son 6 hafta içinde anjiyoplasti, stent implantasyonu veya kateter bazlı prosedürler geçirenler, kronik kanama bozuklukları olan veya aşırı kanamaya neden olan ilaçlar kullananlar bu işlemden kaçınmalıdır.

İzmir’de Sistoskopi Fiyatları Ne Kadar?

İzmir’de sistoskopi fiyatları, hastane, klinik ve doktorun uzmanlığına göre değişiklik gösterecektir.

İzmir’de sistoskopi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sistoskopi Acıtır Mı?

Sistoskopi işlemi yapılmadan önce üretraya yani dış idrar kanalına anestezik madde verilmektedir. Beş ila on dakika sonrası da yapılacak işlem gerçekleştirilir. Böylece işlem sırasında ağrının hissedilmesinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca doktorun sistoskopiyi yapma nedenine göre de verilecek olan anesteziyi bölgesel ya da genel anestezi ile yapma tercihi de olabilmektedir. Doktor hangisini uygun görürse görsün sistoskopi yapılınca herhangi bir ağrı hissedilmemektedir.

Sistoskopi İşlemi Ne Kadar Sürer?

Sistoskop testine ihtiyaç duyulması mesane duvarında herhangi bir doku anormalliğine rastalanırsa uygulanmaktadır. Sistoskopi işlemi çok uzun sürmemektedir. Genel olarak 5 ila 15 dakika arasında sürmektedir. Fakat farklı girişimler de yapılacaksa bu süre daha da uzayabilmektedir. Eğer sisteskop işlemi yapılmış ise üretrada geçici yara ya da işlem bitiminden yaklaşık kırk sekiz saat boyunca yanma hissi oluşabilir. Bu yanma hissi 2 gün sonra geçmektedir.

Sistoskopi Sonrası Hastanede Yatılır Mı?

Sistoskopi sonrasında genel olarak hastanede uzun süreli bir yatış gerekmemektedir. Sistoskopi sırasında hastaya uygulanan anestezi işlemi sonrası hastanın kendisini toparlaması için iki ila üç saat gibi bir zaman diliminde gözetim altında tutulması gerekmektedir. Hatta hastalar aynı gün içerisinde evlerine gönderilmekte ve günlük hayatlarına da çok rahat bir şekilde dönebilmektedirler. Yani sisteskopi işlemi olan herhangi bir hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur.

Sisteskopi Sonrası Sonda Takılır Mı?

Sistoskopi sonrasında sonda takmaya gerek yoktur. Ancak sisteskopi testi sonrasında mesane de tümör görülürse ve mesane kanseri tanısı konulmuş olursa genital bölgenin içerisinden iletilerek yapılan kapalı bir işlem ile tümör çıkartılmaktadır. Ameliyattan bir hafta önce kan sulandırıcı ilaçlar kesilmelidir. Ameliyat tamamen uyutularak gerçekleştirilir yani genel anestezi uygulanır veya belden aşağısı uyuşturularak bu ameliyat gerçekleştirilir. Bu ameliyat sonrasında idrar kanalına sonda takılır ve bir iki gün sonra çıkartılır.

Sistoskopi Sonrası Banyo Yapılır Mı?

Hastaya sedasyon ya da genel anestezi uygulanmış ise, işlem sonrasında hastanın tam olarak kendine gelmesi için hastanın hastanede belli bir süre gözetim atında tutulması gerekmektedir. Hastanın ağrısını hafifletmek için genital bölgenin üzerine belli aralıklarla sıcak ve nemli bir bez konulmalıdır. Bu işlem gerektiği süre zarfınca tekrarlanması gereken bir işlemdir. Sıcak bir banyo doktorun uygun gördüğü an yapılmalıdır. Yani sistoskopi sonrası banyo yapılmaktadır.

Kaynakça:

https://www.healthline.com/health/cystoscopy

Kıvrak, A. S. (2006). Mesane tümörlerinin tanısında sanal BT sistoskopi ve konvansiyonel sistoskopi bulgularının karşılaştırılması. Selçuk Tıp Dergisi, 23(2), 47-56.