Endoskopik Prostat Ameliyatı

Endoskopik Prostat Ameliyatı

Endoskopik prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümelerinde uygulanan ve işeme güçlüğünü en
hızlı ve kesin yolla çözebilen bir ameliyat yöntemidir.

Hedef grubu ise ilaç tedavisinden fayda
görmeyenler ve prostat büyümesine bağlı idrarda kanamaları, sık tekrarlayan enfeksiyonları olan
hastalardır.

Bu yöntem prostat büyüklüğü ile ilişkili olup Avrupa Üroloji Derneği’nin kılavuzunda 80
gr’a kadar olan prostat hastalarında önerilmekle birlikte, cerrahın tecrübesine bağlı olarak biraz
daha büyük prostatlarda uygulanabilmektedir.

Ayrıca son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı
olarak holmium ve benzeri lazer yöntemleri ile daha da büyük prostatı olan hastalara
uygulanabilmektedir.

Bu ameliyatta üretra olarak isimlendirilen idrar kanalı kullanılarak doğrudan
prostata ulaşılır ve idrar kanalını tıkamış olan iç kısmındaki prostat dokusu çıkarılarak kanal açılır ve
hastanın daha rahat idrar yapması amaçlanır. Ameliyat genel veya spinal anestezi eşliğinde yaklaşık
1 saatlik kısa süreli bir ameliyattır.

Ameliyattan sonra hasta 1 ile 2 gün arasında hastanede gözetimde tutularak taburcu olabilir. Hasta
gündelik yaşamına birkaç gün içinde dönse de tam iyileşme bir süre uzayabilir.

Hassas bir bölge
olması nedeni ile hasta olabildiğince dikkat etmeli ve doktorunun kendisine verdiği yönergelere
elinden geldiğince uymalıdır. Bu ameliyattan sonra hastaya idrar yapmasının rahatlığı ve
sterilizasyon için sonda takılır.

Hasta ameliyattan sonraki gün rahatlıkla ayağa kalkabilir. Yan etkileri
çok fazla olan bir ameliyat değildir, cinsel fonksiyonlara bağlı olan sinirlere hasar vermediği için
cinselliği olumsuz etkilemez.

Ameliyattan bir iki gün sonra hastanın idrar sondası alınır, erken
dönemde geçici olabilen idrarda yanma ve tutukluk olabilir ancak kısa sürede düzelir.

Endoskopik Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Prostat büyümesi sık idrara çıkma, idrar zorluğu, kesik kesik işeme, idrarını tutama ve ağrı gibi kişilerin gündelik hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok problemi de ortaya çıkarmaktadır. Hiçbir tedavi sonuç vermezse bu evrede ameliyat tercih edilir.

Ameliyatta idrar kanalının içine kameralı sistemle girilerek elektrik iletimini sağlayarak kesme işlemini yapan araçlarla içerden kazıyarak işlem yapılır. İşlem sırasında idrar torbasında biriken küçük parçalar operasyon sonunda toplanıp dışarı çıkarılır.

Bu parçalar nihai inceleme için laboratuvara gönderilmektedir. Kazıma işleminin ardından prostat bölgesindeki kanama odakları kontrol altına alınıp hasta takip edilir.

Endoskopik Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Prostat ameliyatı, prostat büyümesinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Prostat büyümesi sık idrara çıkma, idrar zorluğu, kesik kesik işeme, idrarını tutama ve ağrı gibi kişilerin gündelik hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok problemi beraberinde getirir.

Ameliyatta idrar kanalının içine kameralı sistemle girilerek elektrik iletimini sağlayarak kesme işlemini yapan araçlarla içerden kazıyarak işlem yapılır. İşlem sırasında idrar torbasında biriken küçük parçalar operasyon sonunda toplanıp dışarı atılır.

Bu parçalar nihai inceleme için laboratuvara gönderilmektedir. Kazıma işleminin ardından prostat bölgesindeki kanama odakları kontrol altına alınıp hasta takip edilir. Böylece hastadaki prostat rahatsızlığı giderilmiş olur. Ameliyat sonrası bakım büyük bir önem arz eder.

İzmir’de Endoskopik Prostat Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

Prostat ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde ilaç tedavisinin yeterli olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda başvurulan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Prostat büyümesi sık idrara çıkma, idrar zorluğu, kesik kesik işeme, idrarını tutama ve ağrı gibi kişilerin gündelik hayatlarını olumsuz etkileyecek birçok problemi de ortaya çıkarmaktadır.

Tedavide ilk olarak ilaçlar kullanılmakta ancak ilaçla iyileşme sağlanamayan ya da ilaçtan ilk başta yarar görmesine rağmen rahatsızlıkları tekrarlayan, yan etkileri veya başka rahatsızlıkları sebebiyle ilaç kullanamayan hastalar için prostat ameliyatları yapılır.

İzmir’de endoskopik prostat ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorlara danışabilirsiniz.

Prof. Doktor Gökhan Koç Kimdir ?

İzmir’de ürolojik cerrahi alanında hizmet veren Prof. Dr. Gökhan Koç 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üroloji kliniğinde 5 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2007 yılında uzman doktor olmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Endoskopik Prostat Cerrahisi Nedir?

Endoskopik prostat cerrahisi, iyi huylu prostat büyümesinin sebep olduğu işeme güçlüğünün en hızlı ve keskin çözümüdür. Endoskopik prostat idrar kanalından doğal boşluğu kullanıp, prostata ulaşmaktır ve bu operasyon, prostatın kanalı tıkayan iç kısmının rezeksiyonu prensibine dayanmaktadır.

Prostat ameliyatlarının altın standardı olan endoskopik prostat cerrahisi, sadece yanma ya da kesme olabileceği gibi bipolar (keserken yanı zamanda kanama kontrolü sağlayan) sistemde kullanılabilmektedir.

Prostat Endoskopisi Nasıl Yapılır?

En sık uygulanan ve standart olarak kabul edilen prostat ameliyat tekniği TUR-prostat denilen endoskopik yol ile prostat bezinin çıkarılması işlemine prostat endoskopisi denmektedir.

Bu yöntem ile vücutta herhangi bir kesi açılmadan, idrar yapılan boru (üretra) içine kameralı bir cihaz ile girilerek prostat bezi küçük parçalar halinde dışarı alınmaktadır. İşlem spinal ya da genel anestezi altında uygulanmaktadır. İşlemden sonra idrar kesesine bir sonda yerleştirilmektedir. 

Kaynakça:

https://kcmclinic.com/minimally-invasive-urology/endoscopic-prostate-surgery