İzmir İdrar Reflüsü Ameliyatları

İdrar Reflüsü Ameliyatları

İzmir İdrar Reflüsü Ameliyatları

İdrar reflüsü ameliyatları (VUR), üç farklı yol ile yapılabilir. Bunlar; açık cerrahi, robotik destekli
 olan kapalı cerrahi ve endoskopik ya da enjeksiyonlu cerrahi olarak ayrılabilir. İlk iki yöntem ile 
üçüncüyü ayıran özelliklerin başında kozmetik farklılık ve başarı oranı vardır.

Açık cerrahi 
ameliyatta amaç reflüyü tedavi etmektir. Genel anestezi tercih edilerek alt karın bölgesine bir kesi 
açılarak üreterlerin mesaneye açıldığı yer onarılarak reflünün oluşması engellenir.

Ameliyat sonrası 
ise birkaç gün içerisinde kateter çıkarılır ve hasta 2 ile 7 günlük gözlem süresinin ardından doktorun
 uygun görmesi ile birlikte taburcu olur. Ameliyat sonrasında işlemin başarılı olup olmadığını 
anlamak için yakın takip önem arz eder.

Ameliyat öncesinde mutlaka anestezi uzmanının değerlendirmesi gerekli olup hastanın ameliyat 
öncesindeki 8 saat yiyip içmemesi gerekir.

Kapalı cerrahi de pek çok anlamda açık olan ile aynıdır. 
Kozmetik olarak daha az yara izi bırakır ve iyileşme süresinde kısalık sağlayabilir. Avantajı ise daha 
küçük insizyonlar ve genelde daha az mesane spazmlarına sebep olur.

Endoskopik cerrahide ise cerrah mesaneyi görebilmek için üretranın içinden sistoskop yerleştirip 
etkilenen üreterin açıklığına hacim arttıran madde enjekte eder. Bu yöntem diğer iki yönteme göre 
daha az invazivdir ve daha az risk sunar.

Ancak daha düşük dereceli reflü hastalarında daha başarılı
 sonuçlar vermektedir. Zaman içinde tekrarlanabilir ve basit bir tedavi yöntemi olduğu için eğer ilk
 enjeksiyonda olumlu sonuç alınırsa 2 3 tekrar şeklinde yapılarak en az diğer yöntemler kadar
verimli sonuç alınabilir.

İzmir İdrar Reflüsü Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Tedavi Detayları
Operasyon:İdrar Reflüsü Ameliyatları
Prosedür:
Kapalı yöntemlerde dolgu yapılarak reflü önlenir veya açık ameliyalarda idrar kanalının açıldığı yer değiştirilerek reflü önlenir
Süre:1-2 Saat
Hastanede Kalma Süresi:1-2 Gün
Anestezi:Genel veya spinal anestezi
İyileşme Zamanı:2-3 Gün
İşe (Okula) Dönüş:5-10 gün
Yara İzleri:Açık ameliyat yönteminde evet
Ağrı Süresi:24-48 Saat

Böbreklerin en önemli işlevleri kandaki zehirli maddeleri temizleyerek idrar yoluyla bunların dışarı atılmasını sağlamaktır. İdrar böbrekler tarafından yapıldıktan sonra tüpler aracılığı ile idrar torbasına ulaştırılıp depolanmaktadır.

Her iki tarafta üreter ve mesane arasında adeta bir kapak mekanizması ile idrar torbası, idrarın geriye yani böbreklere kaçması engellenmektedir. Uygulanan cerrahi yöntemle idrar kanalı ile kesenin bağlandığı noktada az bir miktar vücuda sentetik malzeme enjekte edilmesi tedavi edilebilir.

Endoskopik yöntemle 1. ve 2. derece idrar reflüsünde büyük bir başarı elde edilebilir. Açık cerrahi ile uygulanan tedavi yöntemi ise idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu şekilde hastalığın tedavi işlemi tamamlanmaktadır.

İdrar Reflüsü Ameliyatları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • İdrar reflüsü (Vezikoüreteral Reflü) ; mesaneden böbreklere idrarın geri kaçmasıdır. Normalde kaçmaması gerekirken böbreğe doğru kaçması ve böbrekte enfeksiyon ve fonksiyon kaybı gibi sorunlara yol açmasıdır.
 • Erişkinlerde mesane operasyonu geçirilmediği sürece pek görülmez  ve çocukluk çağı hastalığıdır
 • Reflü ameliyatı, reflü nedeniyle böbrek hastalığını tedavi etmek için reflünün derecesine göre minimal invaziv (kapalı) veya açık olarak yapılabilir. 
 • Böbrek reflüsü cerrahi veya medikal yöntemlerle tedavi edilebilir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, reflü derecesine göre yapılacak tedaviye karar verilir. 
 • Vezikoüreteral Reflü birden beşe kadar şiddeti ağırlaşan sınıflama ile birbirinden ayrılır. Ameliyat gerekecek ise grup 3’e kadar olan reflüler kapalı, 4 ve 5 ise genelde açık yöntemlere tedavi edilir. 
 • Böbrek reflü ameliyatında amaç böbrekten idrarı mesaneye ileten idrar kanalı olan üreter ile mesanenin birleşim yerinin güçlendirilmesi veya var olan yerin değiştirilmesi ve böylece reflünün önlenmesidir. 
 • Kapalı yöntemlerde mesane ile üreterin birleşim yerine (üreterovezikal bileşke) o bölgeyi güçlendirecek maddeler enjekte edilir, açık yöntemde ise o bölge bozularak yeniden yapılandırılır. 
 • Kapalı yöntemlerle enjekte edilen maddelerin etkinliği bir süre sonra azalabileceği için tekrarlayan enjeksiyonlar gerekebilir. 
 • İzmir idrar reflü ameliyatı yaklaşık 30 dakika ile bir saat arası sürmektedir. 
 • Hastalar yaklaşık 1 ile 3 gün boyunca hastanede tutulur. Komplikasyon görülmezse doktor onayı ile hastalar taburcu edilir. Hastaların kontrollü bir şekilde normal hayata dönmeleri ise yaklaşık 1 haftayı alır. Bu rakamlar operasyon yöntemi ve hastaların durumuna göre değişmektedir.
 • İdrar Reflü Ameliyatından sonra doktorunuz iyileşme sürecinde neler beklemeniz gerektiğini size anlatacaktır. İyileştikten sonra, hayatınızın geri kalanında sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için bu yönergeleri izleyin.

İdrar Reflüsü Genetik Mi?

İdrar reflünün başka bir adı olan vezikoüreteral reflü (VUR), idrarın mesaneden böbreklere geri aktığı bir durumdur.

Edinilebilir, yani daha sonra yaşamda gelişir veya doğuştan, yani doğumda mevcut olur.

VUR’un genetik bir bileşeni vardır, yani aileden geçer ve otozomal dominant olarak kalıtılabilir, yani bir ebeveynde bu durum varsa, çocuğunda da olma olasılığı %50’dir.

Ancak, tüm VUR vakaları genetik değildir; yapısal veya fonksiyonel anormallikler veya mesane ve üretra enfeksiyonları gibi diğer faktörler de bu durumun başlamasında rol oynayabilir.

Durumu teşhis etmek ve altında yatan nedeni belirlemek için, ailede VUR öyküsü varsa veya semptomları varsa, bir çocuk doktoru veya çocuk üroloğu ile konuşmak çok önemlidir.

İzmir’de İdrar Reflüsü Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?

İzmir’de idrar reflüsü ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız alanında uzman olan doktorumuza danışabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İdrar Reflüsü Nasıl Anlaşılır?

İdrar reflüsü çeşitli belirtiler ile kendini gösteren bir rahatsızlık çeşididir. Kişilerde işerken yanma hissetmesi, az ve sık sık idrar yapması, kanlı idrar yapması, iltihabi ve kötü kokulu idrar yapmaları, bel ve karın ağrısı idrar reflüsü belirtileridir. Hastanın ateşlenmesi iltihabın böbreklere yayıldığını gösteren çok önemli bir belirtidir ve son derece riskli bir durumdur. Bebeklerde teşhis daha zor konmaktadır. Çünkü bu belirtiler, bebeklerde başka nedenlerle de olabilmektedir.

İdrar Reflüsü Neden Olur?

Nedeni idrar kanalının idrar kesesine açıldığı noktanın genetik olan yapısal bozukluğu olabileceği gibi idrar kesesinin dışarı açıldığı noktadaki anatomik ya da fizyolojik bir darlık da idrar kesesinin içinde yüksek basınca yol açarak böbreklere ikincil kaçağa neden olabilmektedir. Bu sebepten de kişilerde idrar reflüsü oluşmaktadır. Kolay anlaşılabilen bir rahatsızlık değildir. Ancak belirtilerini gören kişilerin doktorlara gitmesi gerekmektedir. Ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

Kaynakça :

Altında, B., & Sonuçlar, İ. (2014). Vezikoüreteral Reflünün Cerrahi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 10(1), 92.