İnmemiş Testis Ameliyatı Fiyatları 2024

İnmemiş Testis Ameliyatı Fiyatları 2023

İnmemiş Testis (Kriptorşidizm), yeni doğan erkek çocuklarının yaklaşık olarak %1-4’nü etkileyen en yaygın konjenital anomalilerden birisidir. Erken doğmuş bebeklerde daha sık görülmektedir ve bu oran %40’a kadar çıkabilmektedir. Erkek bebeklerde testisler karın içinde bulunmakta ve gebeliğin 7. ayında testisler kasık kanalından skrotal keseye inmektedir. Testisin normal inişini etkileyen herhangi bir anormallik kriptorşidizme yol açar.

Kriptorşidizm yaşayan bebeklerin çoğunluğunda doğumdan sonraki ilk birkaç ayda kendiliğinden skrotal keseye iniş görülmeye başlar. Doğum sonrası 6. aya kadar testis inişini gerçekleştirmemiş ise testislerde devam eden tahribatı önlemek için zamanında müdahale gereklidir. Problemi teşhis etmek, inmemiş testislerin yerini ve durumunu saptamak ve diğer ilişkili anormallikleri aramak için uygun değerlendirme yapmak önemlidir.

İnmemiş testis ameliyatı fiyatları her ile göre değişmektedir. Bulunduğunuz ilde verilen sağlık hizmetleri ve deneyimli doktorlar fiyat konusunu etkileyen faktörlerdendir. İnmemiş testis ameliyatı fiyatları için bilgi almak isterseniz size en yakın hastanede ilgili doktora randevu almanız yeterli olacaktır.

İnmemiş testisin rahatsızlığının nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Hormonal maruziyet suçlanan risk faktörlerinden birisi olmakla beraber diğer çevresel ve genetik faktörler de testislerin gelişimini ve inişini etkileyebilecek risk faktörleri olarak düşünülmektedir.

İnmemiş Testis Nasıl Tespit Edilir?

İnmemiş testis tanısında en temel kriter, boş bir skrotal kese olması ve testislerin skrotal kesede palpe edilememesidir (el ile hissedememe). Genelde Kriptorşidizm doğumun hemen ardından teşhis edilir. Bebeğiniz düzenli olarak muayene edilirse ve testis üç ay içinde skrotuma inmezse, problemin kendiliğinden düzelmeyeceği çok büyük bir ihtimaldir ve bir ameliyat gerekebilir.

İnmemiş testis tedavisinin altı aydan itibaren başlaması çocuğun ilerde doğurganlığını etkileyen önemli bir kriter olduğu için tedavi bu aydan itibaren başlamalıdır. İnmemiş testisli erkeklerde artmış bir testis kanseri riski vardır ve tedavinin diğer önemli sebeplerinden birisi de, testisteki kanser riskini azaltmaktır.

Kriptorşidizm Tedavi Süreci Nasıl Olur?

İnmemiş testis ameliyatları testisin yerine göre değişkenlik gösterir. Testisler hiçbir şekilde skrotal kesede ve inguinal kanal olarak bilinen karın duvarı ile skrotal kese arasındaki kanalda ele gelmiyorsa normal yolunun dışındaki diğer noktalar kontrol edilir, eğer o bölgelerde de muayene ile saptanamazsa karın içinde olduğu düşünülebilir ve tanısal laparoskopi ameliyatı yapılarak karın içerisinde testisler aranır. 

  • Laparoskopi uygulaması: Tanısal Laparoskopi, inmemiş testislerin karın içerisinde bulunabilecekleri noktaların aranması için yapılan bir işlemdir. Hastaya genel anestezi yapıldıktan sonra sonra bile testis palpe edilemiyorsa tanısal laparoskopi uygulanır. Karın bölgesinden küçük bir kesikten laparoskopik bir port yerleştirilir ve karın karbondioksit gazı ile doldurulur. Daha sonra karın boşluğunu araştırmak için bir laparoskopi işlemi uygulanır. Gerekirse birden fazla ilave laparoskopik port ya da laparoskopik ekipmanlar yerleştirilmelidir. Karın içi testis görülürse tek aşamalı veya iki aşamalı orşiopeksi uygulanır, bazen de orşiektomi yapılarak testisin alınması gerekebilir. Tek aşamalı ameliyat esnasında, testisi barındırmak için skrotal keseye bir insizyon yapılarak subdartos poşu isimli bir bölge oluşturulur ve testis o bölgeye yerleştirilerek geri kaçması engellenir. İki aşamalı orşiopeksi uygulaması gerekirse, testis damarları, kollateral damarların gelişmesine izin vermek için testisin proksimalinden ayrılır. İkinci aşama uygulaması 6 ile 12 aylık süre zarfında yapılacaktır. İnmemiş testisin dışarı çıkarılması için kasık kesisi gerekebilir. Yaralar daha sonra vücudun emebileceği dikişlerle kapatılır.
  • Orşiektomi uygulaması: Orşiektomi, testis atrofik (gelişmemiş) veya normal olmayan hastalarda veya karşı taraf testisi olan  hastalarda puberte sonrası dönemde yapılmalıdır.
  • Kasık orşiopeksi uygulaması: Bu, el ile muayene edilebilen inmemiş testisleri tedavi etmek amacı ile kullanılan klasik yöntemdir. Kasık bölgesi üzerinden küçük bir kesik açılır ve kasık kanalına giriş yapılır. Testis, ductus deferens isimli sperm kanalı ve testis damarları ile birlikte itinayla mobilize edilir. İlişkili olabilecek kasık fıtığı elemanları özenli bir şekilde diseke edilir ve kapatılır. Testis daha sonra başka bir küçük skrotal insizyonla oluşturulan subdartos torbasına gönderilir ve böylece tekrar yukarıya kaçması engellenmiş olur. Yaralar emilebilir dikişlerle kapatılır ve iz kalması engellenir.

İnmemiş testis ameliyatı fiyatları hastanın durumunu göz önünde bulundurarak yapılan teşhise uygun işleme göre belirlenmektedir. Doktorun uzmanlığı ve deneyimi aynı şekilde İnmemiş testis ameliyatı fiyatlarını etkilemektedir. Bulunduğunuz hastanenin verdiği sağlık hizmetinin kalitesi bu hususta bir diğer etkendir. Doktorun deneyimi gözetilerek hastanın ameliyat ettirilmesi önemli bir husustur. İnmemiş testis ameliyatı fiyatları için bilgi almak isterseniz size en yakın hastanede ilgili doktora randevu almanız yeterli olacaktır.

İnmemiş Testis Ameliyatı Fiyatları İzmir

İnmemiş testis ameliyatı fiyatları İzmir bölgesinde birçok alternatife sahiptir. Sağlık turizmi açısından gelişmiş bir şehir olan İzmir birçok üst düzey hastaneye ev sahipliği yapmaktadır. Özel hastaneler, Devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri olarak 3 kola ayırabiliriz. İnmemiş testis ameliyatı fiyatları özel hastanelerde belirli bir ücret karşılığı devlet hastanelerinde ise ücretsiz olarak yaptırılabilir.

Üniversite ve eğitim ve araştırma hastaneleri deneyimli ve alanında uzman hekimleri ile bu ameliyatı yapabilecek ekibi bulundurabilirler. İnmemiş testis ameliyatı fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için size en yakın hastanede ilgili hekime randevu almanı tavsiye edilir. Hekimin önerisi doğrultusunda yapılacak işlem için size en iyi fiyat sunulacaktır.

İnmemiş Testis Ameliyatını Devlet Hastanesi Karşılıyor Mu?

Cerrahlar tarafından uygulanmış olan ameliyatın başarı oranı son yıllarda bir hayli yükseldi. Tıp dünyasındaki yeni gelişmeler ve doktorların başarıları da cerrahi operasyonları bir adım öne taşımaktadır.

İnmemiş testis ameliyatı çocuklara herhangi bir şekilde zarar vermemekte hatta tam aksine ilerleyen zamanlarda yaşayabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan tedavi yöntemlerinden birisidir. İnmemiş testis ameliyatı fiyatlarını Devlet hastanesi karşılıyor mu  sorusuna istinaden bulunduğunuz bölgedeki hastanedeki hekime randevu alarak daha net bir bilgi alabilirsiniz.

Özel Hastanede İnmemiş Testis Ameliyatı Fiyatları?

Gelişmiş ekipmanlar ve alanında uzman cerrahlar ile özel hastanelerin günümüzde uygulayamadığı ameliyat yöntemleri yok denilecek kadar az durumdadır. Bu çeşitliliğin hastaya sunduğu faydalar göz önüne alınırsa ekonomik olarak iyi durumda olan hastaların özel hastaneleri seçmeleri seçebilirler. Özel Hastanede İnmemiş Testis Ameliyatı Fiyatları konusunda detaylı bilgiye seçtiğiniz hastanedeki ilgili cerraha randevu alarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.