İnmemiş Testis Ameliyatı Sonrası Takip ve Bakım Nasıl Olmalıdır?

İnmemiş Testis Ameliyatı Sonrası Takip ve Bakım Nasıl Olmalıdır?

Erkek çocuklarında yumurtalıklardan yani testislerden birinin ya da ikisinin torbalarda olmaması durumudur. 7 aylık doğmuş bebeklerde %33 gibi çok yüksek oranlarda görülmektedir, zamanında doğan bebeklerde ise %6 gibi yüksek oranda görülür fakat zamanla inişini tamamlamaktadır.

1 yaşındaki erkek bebeklerin yaklaşık %1’inde görülür. Çocuğa inmemiş testis teşhisi konulduysa bunun tedavisi de ameliyat ve yahut doktorunuzun izleyeceği yoldur.

İnmemiş testis ameliyatı sonrasında nadiren de olsa bazı durumlar sonucunda belli komplikasyonların geliştiği, yaşandığı görülmektedir.

Ameliyat bölgesinde meydana gelen enfeksiyonun durumuna bağlı olarak bu komplikasyonlar yaşanabilir, bu gibi durumların önüne geçme konusunda ise doğru ameliyatın yapılması ve pansuman süreçlerinin doğru bir şekilde geçirilmesi önemlidir.

Bununla beraber nadiren yaşandığı görülse de testis torsiyonu yani testislerde dönme meydana gelmesi gibi bir durum yaşanabilir. Testis torsiyonu yani testis dönmesinin erken fark edilmesi gerekir ancak bu takdirde testislerin sağlıklı bir şekilde kurtarılması mümkün olur.

Burada bahsettiğimiz erken teşhis süresi 6 ila 8 saat gibi bir zaman dilimini göstermektedir. 24 saat geçmesi gibi durumlarda testislerin sağlıklı bir halde kurtarılma olasılığı oldukça düşük gözükmektedir.

Bu sebeple ameliyat sonrasındaki iyileşme döneminde testislerin sürekli olarak kontrol altında tutulması ve aksi bir durumda doktorla vakit kaybedilmeden iletişime geçilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Ameliyat olduktan yaklaşık olarak 2 saat sonra hasta, ya doktor ya da hemşirenin verdiği direktifler doğrultusunda beslenmesini gerçekleştirir. 2 yaş üstü bebekler ise yaklaşık olarak 4 ila 6 saat sonra eve gönderilebilir.

Yeni doğan bebeklerin ise tam olarak 1 gün hastanede yatması gibi durumlar yaşanabilir. Ameliyat sonrasında hasta kişi, doktorun verdiği öneriler doğrultusunda yalnızca ağrı kesici alabilir, ek olarak herhangi bir ilaç almasına gerek yoktur.

Hasta yaklaşık olarak 48 ila 72 saat sonrasında doktor tarafından muayene edilir, bu esnada pansuman yapılmasına gerek olmaz, dikişler kendiliğinden bir şekilde erirler ve alınmaları ek bir durum meydana gelmediği sürece gerekmez.

Hasta ameliyat sonrasında doktorundan aldığı öneriler doğrultusunda normal bir şekilde aktif hayatına devam eder.

İnmemiş testis ameliyatı sonrasında ameliyatın tekrarlama olasılığı çok düşük bir ihtimaldir. Ancak, ameliyat esnasında yaşanabilecek, testisin atardamarına ya da meni kanalına zarar verilmesi gibi bir durumda, bu olayın testis kaybına kadar gidebilmesi mümkün olduğu için ameliyatın mutlaka ve mutlaka bu konuda özel bir eğitim almış ve tecrübesi bulunan çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

Çocukluk çağında yaşanan inmemiş testis teşhisi olanlar çocuk sahibi olabilmektedirler, inmemiş testis ameliyatları bebekliklerinde 18 aydan önce yapılmış olan kişilerde baba olma şansı böyle bir sorun yaşamamış kişilerde nasılsa, hemen hemen aynı seviyededir.

İnmemiş testis teşhisi konmuş çocuklarda testis kanseri yaşanma, gelişme riski diğer bu gibi sorunu bulunmayan erkeklere göre çok daha yüksektir, bu yükseklik yaklaşık olarak 7 ila 14 kat şeklinde tespit edilmiştir.

Bu sebeple inmemiş testis hikayesi olanlar erkeklerin ergenlik döneminde ve sonrası dönemlerde periyodik bir şekilde ve düzenli olarak kontrollerini yaptırması büyük önem taşımaktadır ve aynı zamanda daha sonra ortaya çıkabilecek diğer sorunların yaşanma olasılıklarını mümkün olduğu kadarıyla en aza indirmektedir.

Retraktil yani inen ve çıkan testisli olgular tıbbi olarak ya da cerrahi anlamda bir tedaviye ihtiyaç duymazlar, ancak ergenlik dönemlerine kadar yakın takipte tutulmalıdırlar ve gerekli tedbir ve takipleri özenle yapılmalıdır.